PAVEL BAŇKA REFLEXE

Pavel Baňka Reflexe

Monografie představuje fotografickou tvorbu Pavla Baňky z let 1981–2015 v obrazových cyklech Konstrukce, Figurace, Abstrakce. Autor zachycuje témata mizení zobrazovaného, multiplikuje figurální objekty a rozvíjí téma obrazu v obraze. Součástí knihy je rozhovor, který popisuje Baňkův pohyb v rolích redaktora, pedagoga, kurátora a umělce.

Pavel Baňka (nar. 1941) je zakladatel a šéfredaktor časopisu FOTOGRAF, od roku 1994 do roku 2016 vedl ateliér Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Pravidelně přednáší na Derby University ve Velké Británii a hostuje na několika amerických univerzitách.

Obrazovou publikaci vydal spolek ArtMap z. s. v koedici s Fakultou umění a designu UJEP Ústí nad Labem za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy na knihu v zahraničním tisku:

“Czech photographer Pavel Baňka conjures a world of enigmatic beauty with his lustrous portraits and geometric arrangements.”
The Guardian

“In his experiments with exposure length, the immediate moment of a picture being taken is enriched by the time frame of the past as well as of the possible, just as Baňka himself seems to suggest when he speaks of recollections and imaginations.”
LOEIL DE LA PHOTOGRAPHIE / The Eye of Photography

Autoři textů: Pavel Baňka, Vojtěch Marc, Martin Mazanec, Pavel Vančát
Grafická úprava a sazba: Markéta Othová
Vazba: šitá
Počet stran:158
Formát: 290 x 240 mm
Rok vydání: 2016
Vydavatelé: ArtMap z. s. a FUD UJEP
Náklad: 600 ks
ISBN 978-80-7561-019-5 (FUD UJEP)
ISBN  978-80-906599-0-2 (ArtMap)

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz