Poesia-Lita: aneb aby řeč nestála

Soubor básnických textů studentů a pedagogů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dětí z Předlic a mnoha dalších, kteří měli důvod vyjádřit se k tématu sociálně vyloučených lokalit. 

Publikace vznikla iniciativou ateliéru Vizuální design a byla součástí výstavy studentů a pedagogů ústecké Fakulty umění a designu v Národní galerii, Veletržním paláci, v roce 2013. Výstava, pořádána při příležitosti oslav 20. výročí založení uměleckých studií na Univerzitě J. E. Purkyně  měla název Univerzita Předlice.

Odpovědný redaktor: Tomáš Suk
Jazyková redakce: Michaela Schwarzová
128 stran
Fotografie: Radek Jandera – z volného souboru Reality Předlice vybraného ze záběrů Google Street View, 2012
Grafická úprava a sazba: Michaela Labudová
Náklad: 600 ks
Publikaci vydala Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  v roce 2012.
ISBN 978-80-7414-544-5

Na projektu spolupracovali: Agentura pro sociální začleňování, Open Society Foundations, Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem a Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22.