Sociální design

 

Sociální design. Umění společenské odpovědnosti
Michal Koleček a Zdena Kolečková, eds.

Katalog k výstavám Sociální design a To snad ani nemůže být pravda připravených pro Galerii Emila Filly.

„Na ose citlivost k probíhajícím procesům — umělecká i občanská angažovanost ve vztahu k jejich výsledkům — otevřenost v dialogu s okolní komunitou — jsme se pokusili vyprávět příběh o hledání aktuálního vizuálního jazyka společenské zodpovědnosti.“         (Michal Koleček)

Editoři: Michal Koleček a Zdena Kolečková
Recenzenti: Ludvík Hlaváček, František Kowolowski
Grafická úprava: Jakub Konupka
Vydání první
Náklad 300 ks
Počet stran 104
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, 2014
ISBN 978-80-7414-785-2