Univerzita Předlice. Michal Koleček, ed.

Univerzita Předlice
Michal Koleček, ed.

Publikace byla součástí dlouhodobého výzkumu, zaměřeného na konkrétní sociálně nestabilní lokalitu – Předlice (městská část v Ústí nad Labem). 

Projekt ústecké Fakulty umění a designu byl prezentován stejnojmennou výstavou ve Veletržním paláci Národní Galerie v Praze v roce 2012. Představil studentské a umělecké práce propojující témata urbanismu, architektury, historického i aktuálního vývoje problematické čtvrti města Ústí nad Labem se zaměřením na filozofickou reflexi pojmů sociální prostor a sociální vyloučení v uměleckém kontextu a na možnosti socializace umění v tomto konkrétním prostředí. Umělecké intervence do urbánního prostoru ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné aglomerace Ústí nad Labem otevíraly komunikaci a propojovaly vize společnosti s vizemi místních obyvatel.

Klíčová slova: sociálně vyloučená lokalita, urbanismus, architektura, umění

Autoři textů: Kateřina Dytrtová, Ludvík Hlaváček, Martin Kolář, Michal Koleček, Zdena Kolečková, Martin Nitsche, Tomáš Pavlíček, Vít Pokorný, Jaroslav Polanecký, Jaroslav Rokoský

Editor: Michal Koleček

Počet stran: 324

Vydavatel: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012  

ISBN: 978-80-7414-543-8

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz