Vidět čas/ Seeing Time. Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus

 

Vidět čas/ Seeing Time. Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus

Katalog ke stejnojmenné výstavě Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře v roce 2018.

Kurátoři výstavy / Exhibition curators: Veronika Marešová (GASK), Petr Vaňous
Texty / Texts: Michal Koleček (FUD UJEP), Petr Vaňous
Rozhovor s umělci/ : Veronika Marešová (GASK)
Překlad / Translation: Stephan von Pohl
Korektury / Proofreading: Martina Dobiášová, Lenka Hensen
Grafický design / Graphic design: studio Dům
Fotografie / Photography: Martin Polák
Editor / Editor: Veronika Marešová
Vydáno  2018/ Published in May 2018

ISBN: 978-80-7056-171-3 (GASK – Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region)

ISBN 978-80-7561-119-2 (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem)