Leave it in the Ground

 
Mezinárodní skupinová výstava Nechte to Zemi, připravená pro prostor Domu umění v Ústí nad Labem respektovanými rakouskými kurátory, Margarethe Makovec a Antonem Ledererem, se zaměřila na otázky spojené s aktuálními environmentálními výzvami a globálními problémy planety Země.
 
The international group exhibiton Leave it in the Ground prepared for the Ústí nad Labem House of Arts by the respected Austrian curators Margarethe Makovec and Anton Lederer, focused on issues related to the current environmental challenges and global problems of the Earth. 
 
Katalog z mezinárodní skupinové výstavy Nechte to Zemi / Leave it in the Ground, připravené rakouskými kurátory v Domě umění Ústí nad Labem v roce 2017.
The catalog to the exhibition Nechte to Zemi / Leave it in the Ground presented at Ústí nad Labem House of Arts of Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University 26. 10. –8. 12. 2017.
 
Editors: Margarethe Makovec, Anton Lederer
Text by: Michal Koleček a Zdena Kolečková, Margarethe Makovec a Anton Lederer, Limity jsme my
Graphic design: Les kanců a Aleks Hue
Počet stran: 48
Náklad: 400 ks
První vydání
Vydala Fakuta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018