Metafyzika laboratoře. Robert Vlasák

Monografie sochařské tvorby Roberta Vlasáka s výběrem prací z let 2002–2017 

Robert Vlasák tvoří technicistně konstruované objekty a instalace, jejichž společným rysem jsou průniky mezi uměním a modely fyzikálních principů ve smyslu intuitivních vědeckých či pseudovědeckých experimentů.  Jeho díla jsou chápána do jisté míry jako metafyzické objekty, tedy vysvětlující metaobrazy, které samy určují způsob, jakým mohou být vnímány v režimu různých praxí.  Knihu doprovázejí teoretické texty, které tento metafyzický obsah interpretují. Pohled Martina Koláře vychází z Husserlovy fenomenologie a pragmatismu i fenomenalismu Ernsta Macha, na jehož základě Kolář určuje statut objektů, vnímaných v kontextu významových polí. Perspektiva Vojtěcha Kaisera, který interpretuje epistemologii Ernsta Macha a Pierra Duhema, se zaměřuje na metafyzický objekt, jakožto objekt vysvětlující. Text Jana Krtičky sleduje vztahy a očekávání mezi umělci a vědci a zabývá se přenosem kompetencí mezi zmíněnými aktéry.

 Autoři textů: Vojtěch Kaiser, Martin Kolář, Jan Krtička
Grafická úprava a sazba: Jakub Kovařík
Vazba: šitá
Počet stran: 136
Formát:  150 x 215 mm
Rok vydání: 2017
Vydavatel: FUD UJEP
Náklad:  300 ks
ISBN 978-80-7561-102-4 

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz