Moc věcí: vedlejší role designu / The Power of Things: Supporting Role of Design

Moc věcí: vedlejší role designu / The Power of Things: Supporting Role of Design
Antonín Tomášek, ed.

Monografie Moc věcí přibližuje vidění a tvůrčí procesy designéra Antonína Tomáška. Pulzující dvojsmyslná hravost významů, kterou nabízí MOC v českém názvu publikace — vláda, vliv, síla versus míra, přesycenost až nadbytek, intuitivně podtrhuje roli věcí a poukazuje na vazby, jaké jsou mezi námi a předměty. Mezioborovou pestrost odráží i výběr autorů hlavních textů, jimiž jsou filozofka Anna Hogenová a teoretik Radek Wohlmuth, dále fotografie Jiřího Thýna či grafické zpracování Adély Svobodové. Postupně se rodící umělecké svědectví a způsoby, jakým Antonín Tomášek přistupuje k designu, k materiálu, k tělu a tělesům-objektům, a jak rozumí realitě, máte nyní možnost prozkoumat na stránkách česko-anglického vydání této knihy.
Publikace doprovází výstavní projekt TOUCH, kurátorsky vedený Janem Dotřelem, jenž byl prezentovaný v pražské Galerii Kvalitář v roce 2021.

Kniha získala 3. místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2021 v kategorii „Knihy o výtvarném umění.

Koncepce: Jan Dotřel, Antonín Tomášek
Editor: Antonín Tomášek

Texty: Anna Hogenová, Radek Wohlmuth, Jan Dotřel, Antonín Tomášek
Odpovědný redaktor: Jan Dotřel
Fotografie: Void Pictures, Štěpán Pech, Michal Ureš
Překlad do angličtiny: Ian Mikyska
České korektury: Štěpán Skalský
Grafický design, sazba: Adéla Svobodová
Redakční úprava a korektury: Klára Mrkusová
Tisk: Tiskárna Helbich, a. s.
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2021.

ISBN 978-80-7561-300-4

 

„CITUJTE!“

HOGENOVÁ, Anna, Radek WOHLMUTH, Antonín TOMÁŠEK, Jan DOTŘEL, TOMÁŠEK, Antonín, (ed.). Moc věcí: vedlejší role designu = The power od things: supporting role of design. Přeložil Ian MIKYSKA. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021. ISBN 978-80-7561-300-4.