Čítanka kreativních průmyslů

 

 

Michal Koleček, edČítanka kreativních průmyslů

Čítanka kreativních průmyslů nabízí zásadní terminologický slovník na pozadí nově koncipovaného programu ÉTA Technologické agentury České republiky na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Autorské příspěvky představují příklady inspirativní spolupráce mezi reprezentanty lokální samosprávy (kraje či města), odborníky působícími na univerzitách a zástupci kreativního sektoru. Mimo jiné přibližuje příběh založení a rozvoje Zlínského kreativního klastru a jednoho z jeho konkrétních výstupů UPPER – Centra kreativních průmyslů a podnikání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Texty jsou doprovázeny velkým množstvím originálních piktogramů z grafické dílny Les kanců.

Autoři textů: Rut Bízková, Jana Janíková, Marcel Kraus, Michal Koleček, Blanka Marková, Radek Palaščák
Grafická úprava a sazba: Les kanců
Vazba: brožovaná
Počet stran:  44
Formát:  210 x 295 mm
Vydavatel: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-7561-085-0

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz