Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+ / Grey Gold: Czech and Slovak Female Artist over 65

Grey Gold: České a slovenské umělkyně 65+ / Grey Gold: Czech and Slovak Female Artist over 65

Monografie sleduje stejnojmenný výstavní projekt  zaměřený na genderové zkušenosti žen-umělkyň a témata stáří a kreativity prezentovaný v roce 2014 v Domě umění města Brna.  Součástí knihy jsou  teoretické texty editorek, obrazová dokumentace z výstavy a medailony a rozhovory s umělkyněmi (Marie Blabolilová, Klára Bočkayová, Marie Filippovová, Eva Fuková, Milota Havránková, Dagmar Hochová, Inge Kosková, Alena Kučerová, Markéta Luskačová, Adéla Matasová, Eva Cisárová-Mináriková, Daisy Mrázková, Věra Nováková, Ludmila Padrtová, Dana Puchnarová, Jitka Svobodová, Adriena Šimotová, Daniela Vinopalová-Vodáková, Jana Želibská).

Editorky: Vendula Fremlová, Tereza Petišková, Anna Vartecká

Recenzenti: Ludvík Hlaváček, Lucia Gregorová

Grafická úprava: Lucie a Tomáš Trnobranští

Vydání první

česko-anglické vydání

Počet stran: 248

Vydali společně Dům umění města Brna a Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2014

ISBN 978-80-7009-163-0 (DUMB – Dům umění města Brna)

ISBN 978-80-7414-699-2 (FUD UJEP – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu)