Ko-Text. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák

Kateřina Dytrtová a Martin Raudenský

Publikace Ko-text zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou. Kniha je adjustovaná
v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek.

Ocenění: 

  1. Nejkrásnější česká kniha roku 2015, 2. místo v kategorii učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky. Výroční cena Památníku národního písemnictví a Ministerstva kultury ČR.
  2. Zlatá stuha 2016 v kategorii výtvarný počin. Výroční cena tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce.
  3. Nominace na Národní cenu za studentský design 2016. Nominováno za podíl grafika Marka Fanty, studenta FUD UJEP.

PUBLIKACE JIŽ NENÍ NA SKLADĚ!

Publikace byla vydaná v koedici Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
(FUD UJEP) v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu OPVK „Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“ a je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Řada: Projekty
Koncepce publikace:
Martin Raudenský, Marek Fanta
Ilustrace: Martin Raudenský
Grafická úprava a sazba: Marek Fanta Fotografie: Lukáš Zavřel, Jiří Dvořák, Radek Jandera, Tereza Valničková
Redaktor: Tomáš Pavlíček
Rok vydání: 2015
Vydání první
Náklad: 300ks
Formát: 175×234mm
Vazba: V4 šitá lepená
Počet stran: 200
Tisk a vazba: Oftis Ostrava
Výroba doplňkových edukačních materiálů: grafické dílny FUD UJEP
Sítotisk: Jaromír Limr
Knihtisk a litografie: Martin Raudenský

ISBN 978-80-7414-920-7 (FUD UJEP)
ISBN 978-80-7290-828-8 (PedF UK)

Kniha představuje a analyzuje výtvarné projekty napříč oborovým i věkovým spektrem tvůrců, od dětí základní školy po studenty na vysoké umělecké škole. Témata textu vznikla jako úvahy nad oborovými rolemi teoretiků, tvůrců, učitelů a galerijních animátorů, kterým jsou také texty určeny. Dává si za cíl prohloubit komunikaci mezi těmito rolemi a přispět k výuce výtvarného oboru s rysy experimentu, akčnosti a hravosti. Publikace používá metodu konceptové analýzy, pomocí které lze porozumět konstrukci významu díla a interpretačnímu rozptylu. Jádro publikace shrnuje čtyřletý, zatím neuzavřený projekt založený na dialogu spoluautorů knihy (grafika, pedagožky a teoretičky) a žáků základní školy – dětí ve věku od šesti do deseti let. Teoretické teze stanovují například tyto otázky: Za jakých podmínek se objekt stává uměním? Na čem závisí exprese díla? Jaký vliv má na tento proces kontext a ko-text díla? Kdy je edukace
v galerii pouze napodobivá k dílu vystavovaného autora? Mohla by tvorba obsahovat herní principy? Jak vzniká význam čáře, zvuku, barvě, tvarům, použitému médiu?

Obsah krabice tvoří kromě knihy sada papírových hříček. Plakát slouží k hodu vlaštovkou na terč. Flipbook nabízí možnost fázovat kresbu a zkoumat principy animace. Šablony zaručí práci s motivem v sérii. Jednotlivé karty, herní plán a zrcátko představují pole pro hry, jejichž návrhy jsou umístěny na vloženém CD, respektive v souboru materiálů sdílených prostřednictvím cloudu. Jednotlivé tiskoviny souboru jsou realizovány ve škále tiskových technik (ofset, sítotisk, litografie, knihtisk
a digitální tisk). Typografický layout knihy zohledňuje strukturu odborného textu. Přehlednost podporuje sazební obrazec o více sloupcích, barevné rozrůznění sazby a drobné náhledové obrázky ve formě marginálií, odkazující k dokumentaci umístěné na přiloženém CD, respektive přidruženém cloudu. Zvolená forma multiplu umožňuje začlenit různorodý materiál ve výsledný celek.