Kurátorský experiment I a II.: Reflexe média malby v médiu fotografie. Země snivců

Kurátorský experiment I a II.: Reflexe média malby v médiu fotografie. Země snivců

Vendula Fremlová, Martin Kolář

Odpovědný redaktor: Zbyněk Sedláček
Grafická úprava: Štěpánka Bláhovcová
Publikaci vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007 

ISBN 978-80-7044-936-3

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz

Foto: Tereza Vlasáková