Místo sdílené uměním

Místo sdílené uměním

Editorka: Romana Veselá

Reflexe místa jako zásadní téma ústecké scény. Možnosti a meze angažovaného umění… Autoři publikace se zabývají veřejným prostorem, který pozbyl svojí primární funkci, ale má potenciál vytvářet vzájemný dialog místa, umění, designu, lidí a společnosti. Takový prostor na ústecké scéně představuje kulturní fabrika Armaturka. Publikace vznikla v rámci projektu Tvůrčí činnost a sociální prostor.

Autoři textů:  Kateřina Dytrtová, Ludvík Hlaváček, Karina Hoření, Martin Krsek, Karel Míšek, Dagmar Myšáková, Tomáš Pavlíček, Jaroslav Polanecký, Barbora Řebíková, Romana Veselá, Barbara Vojvodíková, Dana Zikmundová

Počet stran: 128
Vazba: šitá, pevné desky
Rok vydání: 2014
Vydavatel: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
ISBN 978-80-7414- 787-6

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz