Nezávislé kurátorství ve volném čase

Lenka Sýkorová
Nezávislé kurátorství ve volném čase:  Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016 / Independent Curating as a Leisure Activity: An Independent Curator and Artist-Curator on the Czech Visual Art Scene in 2000–2016 

Publikace mapuje dílčí kurátorské aktivity a přináší pohled na rozvoj profese kurátora v České republice. Cílem textu je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátorumělec-kurátor s důrazem na experiment, a pojem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.
 

Autorka textů: Lenka Sýkorová
Layout a sazba: Karel Míšek
Vazba: lepená
Formát: 148 x 210 mm
Rok vydání: 2016
Vydavatel: FUD UJEP 
ISBN 978-80-7561-028-7