Paralelní historie

Paralelní historie   

Michal Koleček, ed.

Publikace se věnuje aktuálnímu výtvarnému umění v Ústí nad Labem. Je sestavena s teoretických textů o regionální ústecké scéně se zaměřením na neokonceptuální okruh posledních dvaceti let. Kniha byla vydána ke stejnojmenné výstavě koncipované jako muzeum výtvarného umění a představuje 20 umělců ústecké scény a jejich stěžejních děl (Miroslav Rovenský, Jiří Černický, Martin Kolář, Daniel Hanzlík, Jitka Géringová,  Pavel Kopřiva,  Zdena Kolečková,  Michaela Thelenová, Martin Kuriš, Jan Řezáč,  Markéta Váradiová, Pavel Mrkus, Eva Mráziková, Tereza Kabůrková, Radka Müllerová, Markéta Kinterová,  Radek Jandera,  Robert Vlasák, Blanka Kirchner (Svatošová), Silvie Milková).

Autoři textů: Vendula Fremlová, Ludvík Hlaváček, Adéla Hrušková, Blanka Kirchner, Martin Kolář, Martina Pachmanová, Terezie Petišková, Zbyněk Sedláček, Lenka Sýkorová, Anna Vartecká, Romana Veselá

Autoři dobových textů: Jiří Bartůněk, Jan Freiberg, Radek Jandera,  Michal Koleček, Silvie Milková, Martina Pachmanová,  Marek Pokorný, Zbyněk Sedláček,  Mariana  Serranová, Marta Smolíková, Vlastimil Tetiva, Tomáš Vaněk,  Anna Vartecká

Recenzenti: prof. PhDr.  Tomáš Vlček, CSc., prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Počet stran: 232

Vazba: vázaná, měkká obálka s chlopněmi

Grafická úprava: Tomáš Trnobranský

Rok vydání: 2011

Vydavatel: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Severočeská Galerie výtvarného umění v Litoměřicích 

ISBN 978-80-7414-423-3 (FUD UJEP  vÚstí nad Labem)

ISBN 978-80-85090-97-0 (SGVU Litoměřice)

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz