Prostory a místa Zbyňka Sedláčka

Prostory a místa Zbyňka Sedláčka. Martin Kolář, Tomáš Pavlíček, eds.

Zbyněk Sedláček (20. 6. 1966 Roudnice nad Labem – 20. 3. 2014 Louny), předčasně zemřelý estetik, teoretik výtvarného umění, kurátor výstav, pedagog ústecké Fakulty umění a designu (dříve Institutu výtvarné kultury UJEP) a FF UK.

Sborník textů Zbyňka Sedláčka publikovaných  od roku 1995 do roku 2013 v katalogových listech,  pozvánkách k výstavám, v brožurách, či v deníku Mladá fronta Dnes a čtrnáctideníku Ateliér.  Rozsáhlejší monografická publikace se v jeho pozůstalosti nezachovala. Editoři shromáždili a vybrali do knihy více než šedesátku jeho článků, studií a textů o dílech jednotlivých výtvarných umělců a skupin i o širších výtvarných projektech (na nichž se teoretik mnohdy i sám podílel). Publikace obsahuje rejstřík s téměř sto padesátkou jmenovaných významných osobností nejen severočeské výtvarné a galerijní scény a je tak informačním a interpretačním zdrojem k  českému umění  přelomu 20. a 21. století. 

Autor textů: Zbyněk Sedláček

Autoři doprovodných textů: Martin Kolář, Tomáš Pavlíček, Daniel Vojtěch 

Počet stran: 148

Náklad: 300 ks

9. edice, řada Umělecko-historická Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015

Citujte:

SEDLÁČEK, Zbyněk, Martin KOLÁŘ, Tomáš PAVLÍČEK a Daniel VOJTĚCH. Prostory a místa Zbyňka Sedláčka. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-972-6.

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz

Foto: Tereza Vlasáková