Zdena Kolečková: La Chambre noire

Zdena Kolečková: La Chambre noir: Vybrané kapitoly z dějin fotografie a kinematografie (do roku 1918)

Přehledová publikace reflektující chemickotechnologický vývoj fotografie i opticko-mechanické standardy fotografických přístrojů a technického zázemí profesionálních ateliérů, cestujících fotografů i amatérských nadšenců. Těžiště publikace spočívá v charakteristice transformace technického média z řemeslného výrobku v průmyslový fenomén. Pozornost autorky je rovněž zaměřena na provázanost vztahu mezi fotografií a kinematografií. Publikace je doplněna analýzou žánrového rozvrstvení fotografie a kinematografie i rozbory mnoha autorských přístupů.

Vydala Fakulta užitého umění a designu UJEP v roce 2005.

ISBN 80-7044-731-1