Václav Daneš — Malba jako uskutečňování bytí

Monografii autorské tvorby Václav Daneše, pedagogické osobnosti Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem vydali společně Muzeum města Ústí nad Labem (edice Ústecké muzejní sešity, svazek 11) a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Recenzovali: prof. Mgr. Miloš Michálek a Mgr. Terezie Petišková
Editor: Tomáš Pavlíček
Autoři textů: Emil Juliš, Miloš Michálek, Tomáš Pavlíček, Vilém Vránek
Grafická úprava a sazba: Jiří Toman
Počet stran: 126
Vydání: první
Rok vydání: 2018
 
ISBN 978-80-86475-32-5 (Muzeum města Ústí nad Labem)
ISBN 978-80-7561-133-8 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
 
„Monografie Václava Daneše představuje podrobnou studii o životě a díle umělce. Kromě informací o malíři přináší rovněž mimořádně pozoruhodný popis kulturního života severních Čech druhé poloviny šedesátých let minulého století. (…)  Monografie rovněž obsahuje popis destrukce kulturní obce po okupaci země v roce 1968 i umělcovo angažmá při obnově a rozvoji Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem v devadesátých letech po revoluci. Z uměleckohistorického výzkumu Tomáše Pavlíčka vychází Václav Daneš jako talentovaný malíř, v jehož práci se odráží moderní inovativní postupy abstraktní malby. Autor ho však vykreslil také jako důležitého popularizátora výtvarné kultury, umělce schopného motivovat své okolí ke kreativitě. Obzvláštˇzajímavě  působí Pavlíčkovo líčení severočeského literárního i výtvarného dění přelomu let šedesátých a sedmdesátých.“ ( Z recenzního posudku Mgr. Terezie Petiškové)
Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz