Ediční plán 2020

Na základě hodnocení ediční komise ze dne 25. 3. 2020 děkan fakulty schválil ediční plán pro rok 2020 a finanční podporu Velkým edičním grantem pro celkem 10 publikací.

Ediční plán FUD 2020
Zápis z jednání ediční komise

Žádáme autory a editory publikací zařazených v edičním plánu FUD, aby při jejich přípravě dodržovali proces a zásady realizace publikací uvedené ve Směrnici děkana o ediční činnosti.

Pro bližší informace kontaktujte ediční oddělení FUD: klara.mrkusova@ujep.cz / T: 720 695 790.