Odcizení podle slovníku

Katalog stejnojmenné výstavy v Galerii Emilla Filly v roce 2018, jejímiž kurátorkami byly studentky 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu UJEP v  Ústí nad Labem. 

Vystavující: David Böhm a Jiří Franta, Jiří Černický, Barbora Fastrová a Johana Pošová, Anna Hulačová, Martin Kohout, Alena Kotzmannová, Martin Krupa, Ladislav Novotný, Tomáš Pekárek, Jiří Pojsl, Johana Pošová, Robin Seidl, Josef Schorm, Tomáš Svoboda, Partik Vanický

Koordinace: prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Texty: Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Ekaterina Kačalová, Anna Zemanová
Grafická úprava: Tomáš Pekárek
Počet stran: 57
Vydání první
Náklad: 150 ks
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2019
ISBN 978-80-7561-181-9