Vidět čas/ Seeing Time. Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus

Vidět čas/ Seeing Time. Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus

Catalog for the same named exhibition by Daniel Hanzlík and Pavel Mrkus in Galerie Středočeského kraje / the Gallery of Central Bohemia in Kutná Hora in 2018.

Exhibition curators: Veronika Marešová (GASK), Petr Vaňous

Texts: Michal Koleček (FUD UJEP), Petr Vaňous, Veronika Marešová (GASK)

Translation: Stephan von Pohl

Proofreading: Martina Dobiášová, Lenka Hensen

Graphic design: studio Dům

Photography: Martin Polák

Editor: Veronika Marešová

Published in May 2018

ISBN: 978-80-7056-171-3 (GASK – Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region)

ISBN 978-80-7561-119-2 (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem)