Cena EXIT

Vyhlášení
Ceny EXIT 2019

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vyhlašuje 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění).

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (GEF), vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže (ve výši 30.000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné výstavy v Galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna) v roce 2020.

O vítězi a finalistech rozhodne odborná komise Ceny EXIT 2019 ve složení:

 • Jakub Adamec – umělec a kurátor, Plato Ostrava, ČR
 • Vlado Beskid – kurátor a teoretik umění, SK
 • Juraj Čarný – kurátor a teoretik umění, SK
 • Miroslav Hašek – vizuální umělec, ČR
 • Dorota Kenderová – kurátorka a teoretička umění, Východoslovenská galéria Košice, SK
 • Adéla Matasová – vizuální umělkyně, ČR
 • Helena Musilová – kurátorka a teoretička umění, Museum Kampa v Praze, ČR
 • Terezie Petišková – kurátorka a teoretička umění, Dům umění města Brna, ČR
 • Dana Sahánková – vizuální umělkyně, ČR

Harmonogram soutěže:

 • 28. 1. 2019 – vyhlášení Ceny EXIT 2019
 • 12. 4. 2019 – uzávěrka odevzdání projektů
 • 29. 4. 2019 – 1. zasedání odborné komise, výběr finalistů soutěže
 • květen 2019 – zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy s finalisty
 • červen až srpen 2019 – realizace výstavních projektů finalisty, příprava katalogu k výstavě
 • 4. 9. až 11. 10. 2019 – termín výstavy finalistů
 • 2. 10. 2019 – 2. zasedání odborné komise, vyhodnocení vítěze, slavnostní vyhlášení vítěze za účasti odborné komise a křest katalogu v GEF v Ústí nad Labem
 • květen až červen 2020 – samostatná výstava vítěze Ceny EXIT 2019 v Galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna)

Náležitosti přihlášených projektů:

 1. vyplněná přihláška (dostupná kliknutím na odkaz přihláška
 2. popis projektu (maximálně 2 strany A4)
 3. vizuální dokumentace projektu
 4. fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků)
 5. CV ve tvaru: jméno / rok a místo narození / studia na VŠ (sestupně) / samostatné výstavy / skupinové výstavy

Vše v elektronické verzi zasílejte na adresu:
cena.exit@gmail.com

Komisařky Ceny EXIT 2019:

Eva Mráziková a Anna Vartecká,
Katedra dějin a teorie umění  FUD UJEP
v Ústí nad Labem

Exit 2019:

Vyhlášení
28.01.19
↓↑
Uzávěrka
12.04.19

1. zasedání
komise
29.04.19
=
Zveřejnění
finalistů

 

......

 

Realizace
výstavy
finalistů
07.–08.19

Výstava finalistů
4.09.–11.10.19

↓ ↓ ↓

2.10.19
2. zasedání
komise
=
Křest katalogu
Ceny EXIT 2019
&
Vyhlášení
vítěze

 

......

 

Samostatná
výstava vítěze
v Galerii G99
05.–06.2020