Cena EXIT 2017

Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

Vyhlašuje 8. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol*

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže (ve výši 30 000 Kč).

O vítězi a finalistech rozhodne odborná komise Ceny EXIT 2017 ve složení:

Harmonogram soutěže

Náležitosti přihlášených projektů

  1. Vyplněná přihláška (PDF),
  2. popis projektu (maximálně 2 strany A4),
  3. vizuální dokumentace projektu,
  4. fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků),
  5. CV ve tvaru: jméno, rok a místo narození, studia na VŠ (sestupně), samostatné výstavy, skupinové výstavy.

Vše v elektronické verzi zasílejte na adresu cena.exit@gmail.com.

Komisařky Ceny EXIT 2017

Eva Mráziková a Anna Vartecká,
Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Info

Web / E-mail / Facebook

* se studijním programem Výtvarná umění

close

Archiv

FUD UJEP