Cena EXIT/2005

2. ročník bienále studentů českých vysokýh uměleckých škol

Fakulta užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly Ústí nad Labem

Dne 17. 6. 2005 rozhodla odborná komise ve složení:

Marisa Ravalli kurátorks současného umění, galeristka, ČR/USA
Renja Leino vizuální umělkyně, profesorka na Arts Academy of Turku, Finsko
Martina Mullaney vizuální umělkyně, Irsko, Velká Británie
Martina Pachmanová teoretička umění, proděkanka VŠUP
Jaroslav Krbůšek kurátor současného umění, galerista
Pavel Korbička vizuální umělec, odborný asistent na FAVU VUT Brno
Radka Müllerová vizuální umělkyně, odborná asistentka na FUUD UJEP Ústí n. L. a AVU Praha
Michal Koleček teoretik současného umění, kurátor, proděkan FUUD Ústí n. L.
František Kowolowski vizuální umělec, vedoucí ateliéru IPUS OU Ostrava

na svém zasedání v Café Louvre, Národní 20, Praha 1 o vítězi tohoto ročníku bienále studentů vysokých uměleckých škol v ČR Cena EXIT 2005. Vítězkou této soutěže se stává Bc.A. Markéta Kinterová, studentka 2. ročníku magisterského studia Fakulty užitého umění a designu UJEP Ústí nad Labem, ateliéru Fotografie.

→ EXIT 2005 – Popis vítězného projektu [ PDF ]
→ EXIT 2005 – Obrazová příloha vítězného projektu [ PDF ]
→ EXIT 2005 – Dokumentace [ PDF ]
→ EXIT 2005 – Katalog [ PDF ]

Porota se dále rozhodla udělit zvláštní ceny poroty za druhé a třetí místo.

Na druhé pozici se umístila Zuzana Musilová, studentka 1. ročníku Fakulty výtvarného umění VUT Brno, ateliér Multimédia. Třetí místo obsadily dva projekty se shodným počtem bodů – Tereza Janečková, studentka 4. ročníku Akademie výtvarných umění Praha, ateliér Monumentální tvorby a Jana Kochánková, studentka 4. ročníku Akademie výtvarných umění Praha, ateliér Malba II.

Porota dále hodnotila projekty těchto autorů:

Barbora Bálková AVU Praha, ateliér Nová média II
Edita Pattová FAVU VUT Brno, ateliér Tělový design
Stanislav Müller FAVU VUT Brno, ateliér Kresba
Bc.A. Jana Štěpánová FUUD UJEP Ústí nad Labem, ateliér Fotografie
Pavel Stříbrský FUUD UJEP Ústí nad Labem, ateliér Digitální média
Jan Lesák FUUD UJEP Ústí nad Labem, ateliér Fotografie
Ľubomíra Lavríková FUUD UJEP Ústí nad Labem, ateliér Digitální média
Bc.A. Silvie Milková FUUD UJEP Ústí nad Labem, ateliér Fotografie
Petr Wlazlo PF UJEP Ústí nad Labem, Katedra výtvarné výchovy
Dita Klímová PF UJEP Ústí nad Labem, Katedra výtvarné výchovy

 

Portfolia si mohou zúčastnění autoři vyzvednout osobně po telefonické dohodě (475 285 114), anebo budou zaslána zpět na kontaktní adresy uvedené v přihláškách jednotlivým autorům v průběhu července.

Další postup realizace projektu bude projednán s vítězkou soutěže během následujících týdnů.

Blahopřeji autorům oceněných projektů a děkuji všem zúčastněným.

V Ústí nad Labem 24. 6. 2005
Mgr. Zdena Kolečková
organizátorka Ceny EXIT 2005