Cena EXIT2009

Vítězem celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol EXIT 2009 se stal Libor Svoboda (FUD UJEP) s projektem “Taking Over”.

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Centrum současného středoevropského umění FUD UJEP v Ústí nad Labem
Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.

4. ročník bienále studentů českých vysokých uměleckých škol

Výstava finalistů Ceny EXIT 2009 realizovaná v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava finalistů Ceny EXIT 2009 realizovaná v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem S přihlédnutím na možnosti velkorysých prostor Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem byl projekt Cena EXIT 2009 ukončen společnou výstavou osmi finalistů Ceny EXIT. Po zhlédnutí již zrealizovaných a nainstalovaných projektů vybrala odborná komise jednoho vítěze, studenta Fakulty umění a designu Libora Svobodu. Šestici členů komise pro tento ročník soutěže tvořili zástupci českých uměleckých škol: Jiří Kovanda (AVU Praha), Milena Dopitová (VŠUP Praha), Richard Fajnor (VUT FAVU Brno), František Kowolowski (IPUS-VU OU Ostrava, Dům umění v Brně), Pavel Kopřiva (FUD UJEP Ústí nad Labem), Dušan Záhoranský (UUD ZČU Plzeň). Komise byla doplněna i o zahraniční členy: Marek Kvetán (vizuální umělec, SK), Susan Donath (kurátorka současného umění, vizuální umělkyně a pedagožka Drážďany, GER), Catherine Kastner (kurátorka současného umění, galeristka ČR, USA).

Výstava finalistů Ceny EXIT 2009 probíhala v termínu od 3. prosince 2009 do 22. ledna 2010. V rámci výstavy bylo představeno osm uměleckých projektů studentů českých vysokých uměleckých škol, které byly vybrány na prvním zasedání odborné komise v Praze (červen 2009) z celkového množství 28 přihlášených projektů. Druhé zasedání komise proběhlo v den vernisáže výstavy přímo v prostoru GEF, aby se tak mohli hodnotit již zrealizovaná díla. Za účasti komisařů a po vyčerpávající diskuzi byl zvolen vítěz. Jeho jméno komise společně s oficiálním vyjádřením vyhlásila v rámci slavnostní vernisáže výstavy (2. prosince 2010). Součástí slavnostního večera bylo i vystoupení audiovizuálního projektu BOOT (Daniel Hanzlík a  Pavel Mrkus).

Reflexe výstavy a recenze byly publikovány v  periodikách Ateliér, Sedmička, Zpravodaj a MF Dnes.

Exit a.a.O. 2010

Velkou ambicí organizátorů projektu bylo přesunout výstavu finalistů Ceny EXIT 2009 do prestižního prostoru Bethanien Kunstraum v Berlíně, což je úspěšně v říjnu 2010 podařilo. Součástí této výstavy byl mj. i workshop a prezentace českých finalistů a vybraných německých studentů vysokých uměleckých škol pod vedením českého i německého pedagoga. Společný projekt byl možností jak rozšířit hranice působnosti Ceny EXIT. Rovněž se tak vytvořil prostor pro komunikaci o pozici a strategiích současného umění u nás i v zahraničí, prostor pro výměnu zkušeností studentů i pedagogů v oblasti vzdělávání i tvorby.

Více informací o této části projektu můžete nalézt na stránce Exit a.a.O. 2010.

 

Komentované prohlídky a galerijní animace pro školy v rámci doprovodného programu Galerie Emila Filly

V rámci výstavy finalistů V GEF probíhal bohatý doprovodní program, kterého součástí byly komentované prohlídky kurátorek výstavy Venduly Fremlové a Anny Vartecké. Další součástí programu byly galerijní animace pro školy, které připravila lektorka a současná studentka Kurátorských studií FUD UJEP Adéla Hrušková. Cílem těchto aktivit je již dlouhodobá snaha galerie o zprostředkování a socializaci současného umění.

Katalog výstavy finalistů Ceny EXIT 2009

V edici FUD UJEP byl vydán katalog výstavy finalistů. Jsou zde již tradičně vizuálně prezentovány projekty všech finalistů a pohledy do instalace výstavy v prostoru galerie. Součástí katalogu je i rozsáhlejší teoretická reflexe jednotlivých děl, která v kontextu současného vizuálního umění analyzuje jednotlivá díla, jejich původní záměr i finální realizaci. Autorka textu je Mgr. Terezie Petišková. Vše je přeloženo do anglického jazyka a katalog se tak stane důležitou vizuální informací o průběhu, charakteru výstavy a podobě děl nejenom pro další ročníky soutěže, ale i pro připravovanou transformaci výstavy v Berlíně již v tomto roce (říjen 2010).

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.

Ke stažení

→ EXIT 2009 / závěrečná zpráva
→ EXIT 2009 / vyjádření komisařů k projektům
→ EXIT 2009 / katalog

Odkazy

→ fotografie ze slavnostního vyhlášení ceny Exit 2009, expozice a další informace o výstavě můžete najít na internetových stránkách galerie Emila Filly – Cena Exit 200