Partneři EXIT/​2011


O projektu

Cena EXIT je celostátní soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol a motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů.

Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů Výtvarné umění se svými projekty (popis + fotodokumentace) dle aktuálního harmonogramu. Přihlášené projekty hodnotí odborná komise, složená ze zástupců českých vysokých uměleckých škol (AVU Praha, VŠUP Praha, FaVU VUT Brno, FU OU Ostrava, FUD UJEP Ústí nad Labem, FMK UTB Zlín, FUA TU Liberec, FAMU Praha, UUD ZČU Plzeň) a je dále doplněna o tři zahraniční odborníky (kurátory, galeristy, umělce).

Odborná komise zasedá ve dvou termínech; v prvním kole vybírá z přihlášených projektů zpravidla 7 až 9 finalistů, kteří svoje projekty realizují v rámci společné výstavy v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Vítěz soutěže je zvolen při druhém zasedání komise, která vybírá vítězný projekt na základě shlédnutých uměleckých realizací. Předmětem soutěže se tak nestává pouze teoretický koncept díla, ale především jeho finální realizace, která by měla dostát vlastní autorské myšlence. Soutěž je otevřená všem formám, strategiím a médiím současného vizuálního umění (klasická výtvarná média, prostorová tvorba, performativní akční tvorba, nová média, fotografie atd.). Komise zohledňuje především celkovou vnitřní koherenci soutěžních projektů, schopnost obhájit se v současné umělecké produkci, adekvátnost materiálního, technologického i myšlenkového uchopení díla ve vztahu k prostoru, pro který je určen, ale i socializační a komunikační kvality díla.

Finálním záměrem Ceny EXIT je možnost realizace projektů finalistů v prestižní výstavní instituci Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíc Kč. Finalisté získávají stipendium ve výši 5 tisíc Kč. Další finanční prostředky spojené s realizací a produkcí Ceny EXIT jsou účelově vázané k úhradě nákladů s výstavou spojených: propagace, vydání katalogu, instalace výstavy, produkce a materiál. V rámci závěrečné přehlídky finalistů je kladen důraz na podporu studentské soutěživosti, dynamičnosti a přirozené akčnosti. Finalisté se musí vyrovnat s konkrétním profesionálním galerijním prostorem, musí komunikovat navzájem a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a výstavy zdůrazňují dialog, mnohotvárnost a konfrontaci. Vytváří se tak živá a různorodá platforma informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a o prioritách na českých vysokých uměleckých školách.

Cena EXIT je realizována za přispění institucí:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem


Soutěž Cena EXIT/2011

Finalisté Ceny Exit/2011

O finalistech rozhodla devítičlenná komise ve složení: Tomáš Vaněk – AVU Praha / Jiří Kovanda – FUD UJEP Ústí nad Labem; AVU Praha / Milena Dopitová – VŠUP Praha / Martin Zet – FAVU VUT Brno / Michal Kalhous – FU OU Ostrava / Dušan Záhoranský – MeetFactory Praha, Andrea Domesle – kurátorka (CH) / Antje Weitzel – nezávislá kurátorka, Berlin (GER) / Iduna Böhning – vizuální umělkyně a galeristka, Drážďany (GER).

 1. Klára Břicháčková + Marie Štindlová, (FAVU VUT Brno): I ponožku na hlavu
 2. Petra Filipovská (FU OU Ostrava): Mikrospánek
 3. Vojtěch Fröhlich (AVU Praha): XXX
 4. Jakub Geltner (AVU Praha): Projekt 1
 5. Miroslav Hašek (FUD UJEP, Ústí nad Labem): Bez názvu
 6. Stanislava Karbušická (FUD UJEP, Ústí nad Labem): FLUFF
 7. Václav Kopecký (VŠUP Praha): Bez názvu
 8. Olga Alia Krulišová + Jana Mořkovská (FUD UJEP, Ústí nad Labem): Sestry
  Romanovovy
 9. Ján Valík (AVU Praha): Jotg.zxq.net

Další hodnocení autoři »
Prezentace finalistů » [pdf]

 

Vítěz Ceny EXIT/2011

Slavnostní vyhlášení vítěze se uskutečnilo 14. 12. 2011 po druhém zasedání devítičlenné odborné komise v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Vítězem pátého ročníku Ceny EXIT (celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice) se stal Miroslav Hašek, student ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu UJEP s projektem Homeperformance. Součástí Ceny EXIT/2011 je realizace autorské výstavy vítěze v Galerii Kostka, MeetFactory Praha v termínu 28. 6.–15. 7. 2012.

Vítězné projekty finalistů byly vystaveny v rámci skupinové výstavy, která proběhla v termínu od 7. prosince do 27. ledna 2012 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.

Závěrečná zpráva »
Vyjádření komisařů »
Tabulka hodnocení »
Výstava »

 

Cena EXIT 2011 je realizována za přispění institucí:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem; Galerie Kostka, MeetFactory Praha

Projekt Cena EXIT získal podporu z Rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky „Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje“, jehož řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt Cena EXIT získal podporu z programu Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Vyhlášení ceny EXIT/2011

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.

VYHLAŠUJÍ 5. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUŤĚŽE PRO STUDENTY VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL A AKADEMIÍ V ČESKÉ REPUBLICE
(se studijním programem Výtvarná umění)

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem je možnost realizace projektů sedmi finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia (ve výši Kč 30.000,–) pro hlavního vítěze soutěže. Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2012 v Galerii Kostka, MeetFactory  Praha.

O vítězi a finalistech rozhodne devítičlenná komise. Šestici členů této komise budou tvořit zástupci českých uměleckých škol a galerií: Tomáš Vaněk – AVU Praha / Jiří Kovanda – FUD UJEP Ústí nad Labem; AVU Praha / Milena Dopitová – VŠUP Praha / Martin Zet – FAVU VUT Brno / Michal Kalhous – FU OU Ostrava / Dušan Záhoranský – MeetFactory Praha. Zahraničními členy komise budou: Andrea Domesle – kurátorka (CH) / Antje Weitzel – nezávislá kurátorka, Berlin (GER) / Iduna Böhning – vizuální umělkyně a galeristka, Drážďany (GER).

 

harmonogram projektu:

1/3/2011 vyhlášení Ceny EXIT 2011
10/6/2011 uzávěrka odevzdání projektů
24/6/2011 první zasedání odborné komise, vyhodnocení finalistů soutěže
červenec 2011 zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy s finalisty
srpen–říjen 2011 realizace výstavních projektů finalisty, příprava a dokumentace katalogu k výstavě, organizace a produkce výstavy
7/12/2011–
–27/1/2012
termín trvání výstavy v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem
14/12/2011 druhé zasedání odborné komise, vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítěze za účasti odborné komise v GEF v Ústí nad Labem, křest katalogu
leden 2012 dohodnutí termínu výstavy vítěze v galerijním programu  Galerie Kostka, v MeetFactory, Praha

 

náležitosti přihlášených projektů:

1. vyplněná přihláška (dostupná kliknutím na odkaz přihláška)
2. popis projektu (maximálně 2 strany A4 – i v anglickém překladu)
3. vizuální dokumentace projektu
4. fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků)
5. CV ve tvaru: jméno / rok a místo narození / studia na VŠ (sestupně) / samostatné výstavy / skupinové výstavy

Vše v elektronické i tištěné verzi zasílejte na adresu:
Cena EXIT/2011 – Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
Fakulta umění a designu UJEP, Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
T: +420 475 285 139 / E: anna.vartecka@ujep.cz
www.fud.ujep.cz/exit/

 

Cena EXIT je realizováná za přispění institucí:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Kostka, MeetFactory Praha


Výstava finalistů Ceny EXIT/2011

Výstava finalistů Ceny EXIT 2011 probíhala v termínu od 7. prosince 2011 do 27. ledna 2012 V Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. V rámci výstavy bylo představeno devět uměleckých projektů studentů českých vysokých uměleckých škol, které byly vybrány na prvním zasedání odborné komise v Praze (červen 2011). Druhé zasedání komise proběhlo dne 14. prosince 2012 přímo v prostoru GEF, aby se tak mohli hodnotit již zrealizovaná díla. Za účasti komisařů a po vyčerpávající diskuzi byl zvolen vítěz Miroslav Hašek, student Ateliéru Digitální média FUD UJEP v Ústí nad Labem s projektem Homeperformance. Jeho jméno komise společně s oficiálním vyjádřením vyhlásila v rámci slavnostního ceremoniálu (14. prosince 2011). Součástí slavnostního večera a afterparty byl i křest katalogu Ceny EXIT 2011 a vystoupení DJ Kim Young Su, TEVE a VJ Kolouch, VJ AKA 47.

V rámci výstavy finalistů v GEF v Ústí nad Labem probíhal bohatý doprovodný program, jehož součástí byly komentované prohlídky kurátorek výstavy Anny Vartecké a Evy Mrázikové. Další součástí programu byly galerijní animace pro školy, které připravil lektor GEF Jan C. Löbl. Cílem těchto aktivit je dlouhodobá snaha galerie o zprostředkování a socializaci současného umění.

Pozvánka EXIT/2011 »
Doprovodný program EXIT/2011 »
Recenze a ohlasy v tisku »

Fotogalerie Ceny EXIT/2011

 

Katalog výstavy finalistů Ceny EXIT/2011

V edici FUD UJEP v Ústí nad Labem byl vydán česko-anglický katalog výstavy finalistů Ceny EXIT 2011. Katalog je dvoudílný. V první části jsou prezentovány vizualizace projektů všech finalistů společně s rozsáhlejší teoretickou reflexí jednotlivých děl. Ta v kontextu současného vizuálního umění analyzuje jednotlivá díla, jejich původní záměr i finální realizaci. Autorkami textů jsou Eva Mráziková a Anna Vartecká. V druhé části je fotodokumentace zrealizovaných projektů a průběhu instalace výstavy v GEF v Ústí nad Labem. Druhou část katalogu doplňuje text Lenky Sýkorové pojednávající o současné situaci soutěží v oblasti českého vizuálního umění. Počet stran první a druhé části katalogu je 40 + 32. Na grafickém řešení publikace a na celkové vizuální identitě soutěže se podílela dvojice Pavel Frič a Michaela Labudová z grafického uskupení Monsters.

Katalog – výstava EXIT/2011 »
Katalog – projekty EXIT/2011 »

Výstavní program Galerie Emila Filly je v roce 2011 organizován s laskavou podporou následujících institucí:

Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Fotogalerie Ceny EXIT/2011

Fotografie z katalogu EXIT/2011

mg_4905
mg_4906
mg_4914
mg_4948
mg_4952
mg_4963
mg_4967
mg_4999
mg_5007_1
mg_5037
mg_5039
mg_5124
mg_5132
mg_5151
mg_5191_1fin
mg_5205
mg_5206
mg_5223
mg_5245
mg_5248
mg_5251_1
mg_5252
mg_5254_1
mg_5274
mg_5275
mg_5336
mg_5338
mg_5339
mg_5351
mg_5374
mg_5384
mg_5389-1
mg_5398
mg_5405
mg_5611
mg_5618
mg_5636
mg_5648
mg_5653
mg_5662
mg_5672
mg_5693
mg_5697
mg_5718
mg_5733
mg_5759
mg_5763banner
mg_5763banner3
mg_5784fin
mg_5790
mg_5796
mg_5802
mg_5813
mg_5826
mg_5836
mg_5843
mg_5858
mg_5860
mg_5865
mg_5867
mg_5869
mg_7004-2
mg_7007-kopie
mg_7023-kopie
mg_7024-kopie
mg_7026
mg_7028
mg_7039
mg_7044-kopie
mg_7045-kopie
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Press

O projektu [pdf]
Tisková zpráva EXIT/2011 [pdf]
Foto Cena EXIT/2011 [zip]
Ohlasy v tisku »
www.fud.ujep.cz »
www.gef.cz »

Kontakt

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
T: +420 475 285 139
E: anna.vartecka@ujep.cz
W: http://fud.ujep.cz/exit/