Cena EXIT


O projektu

Cena EXIT je soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol v České republice a Slovenské republice vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato soutěž má charakter bienále, jeho první ročník se uskutečnil v roce 2003. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet aktivní a konkurenční prostředí na akademické půdě vysokých uměleckých škol a motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů.

Cena EXIT je koncipována jako otevřená soutěž, do níž se hlásí studenti oborů a programů Výtvarné umění se svými projekty (popis + fotodokumentace) dle aktuálního harmonogramu. Přihlášené projekty hodnotí komise, složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol, kurátorů, teoretiků a umělců.

Odborná komise zasedá ve dvou termínech; v prvním kole vybírá z přihlášených projektů zpravidla 7 až 9 finalistů, kteří svoje projekty realizují v rámci společné výstavy v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Vítěz soutěže je zvolen při druhém zasedání komise, která vybírá vítězný projekt na základě shlédnutých uměleckých realizací. Předmětem soutěže se tak nestává pouze teoretický koncept díla, ale především jeho finální realizace, která by měla dostát vlastní autorské myšlence. Soutěž je otevřená všem formám, strategiím a médiím současného vizuálního umění (klasická výtvarná média, prostorová tvorba, performativní akční tvorba, nová média, fotografie atd.). Komise zohledňuje především celkovou vnitřní koherenci soutěžních projektů, schopnost obhájit se v současné umělecké produkci, adekvátnost materiálního, technologického i myšlenkového uchopení díla ve vztahu k prostoru, pro který je určen, ale i socializační a komunikační kvality díla.

Finálním záměrem Ceny EXIT je možnost realizace projektů finalistů v prestižní výstavní instituci Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a udělení stipendia pro vítěze ve výši 30 tisíc Kč. Finalisté získávají stipendium ve výši 5 tisíc Kč.

V rámci závěrečné přehlídky finalistů je kladen důraz na podporu studentské soutěživosti, dynamičnosti a přirozené akčnosti. Finalisté se musí vyrovnat s konkrétním profesionálním galerijním prostorem, musí komunikovat navzájem a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a výstavy zdůrazňují dialog, mnohotvárnost a konfrontaci. Vytváří se tak živá a různorodá platforma informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a o prioritách na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.

Směrnice děkana č. 1/2013 o pořádání Ceny EXIT