Cena EXIT


Vyhlášení ceny EXIT/2013

11. 3. 2013
vyhlášení Ceny EXIT 2013
7. 6. 2013
uzávěrka odevzdání projektů
2. pol. června 2013
první zasedání komise, vyhodnocení finalistů soutěže
červenec 2013
zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy
srpen – říjen 2013
realizace výstavních projektů, příprava katalogu k výstavě
4. 12. 2013 – 31. 1. 2014
výstava
11. 12. 2013
vernisáž, druhé zasedání komise, vyhodnocení vítěze, slavnostní vyhlášení vítěze za účasti komise a křest katalogu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

VYHLAŠUJE 6. ROČNÍK SOUTĚŽE PRO STUDENTY ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL (se studijním programem Výtvarná umění).

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže (ve výši 30 000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2014 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha. Výstava finalistů bude v roce 2014 prezentována v Galérii Médium v Bratislavě.

O vítězi a finalistech rozhodne komise složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol:

 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 • Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
 • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
 • Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fakulta výtvarných umení
 • Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

komisařky Ceny EXIT 2013:
Mgr. Anna Vartecká, Ph.D., Mgr. Eva Mráziková
(Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP)

náležitosti přihlášených projektů:

 1. vyplněná přihláška (dostupná kliknutím na odkaz přihláška)
 2. popis projektu (maximálně 2 strany A4)
 3. vizuální dokumentace projektu
 4. fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků)
 5. životopis ve tvaru: jméno / rok a místo narození / studia na VŠ (sestupně) / samostatné výstavy / skupinové výstavy

Vše v elektronické i tištěné verzi zasílejte na adresu:
Cena EXIT 2013 – Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. Fakulta umění a designu UJEP, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem t: +420 475 285 139 / e: anna.vartecka@ujep.cz