Cena EXIT


Výstava finalistů Ceny EXIT 2013

Dne 11. prosince 2013 rozhodla odborná komise ve složení:

 • Tomáš Vaněk – AVU Praha
 • Vendula Fremlová – FUD UJEP Ústí nad Labem
 • Edith Jeřábková – VŠUP Praha
 • Jan Zálešák – FaVU VUT Brno
 • Libor Novotný – FU OU Ostrava
 • Jan Stolín – FUA TU Liberec
 • Bohunka Koklesová – VŠVU Bratislava

o vítězi Ceny EXIT 2013, kterým se stal Vojtěch Maša (FaVU VUT Brno) za projekt s názvem Nobelova cena.

Blahopřejeme!!!

Vojtěch Maša

Finalisté Ceny EXIT 2013:

 • Martin Bražina (AVU Praha)
 • Jirí Hölzel (FUD UJEP Ústí nad Labem)
 • Jan Kysela (FUA TU Liberec)
 • Petra Lelláková
 • & Vladimíra Vecerová (AVU Praha)
 • Kristýna Lutzová (VŠUP Praha)
 • Vojtech Maša (FaVU VUT Brno)
 • Lucie Patáková (VŠUP Praha)
 • Martin Szöllos (FUA TU Liberec)
 • Viktor Vejvoda (AVU Praha)

Součástí výstavy Cena EXIT 2013 je prezentace projektu zástupce Slovenské republiky Mareka Burcla, studenta Vysokej školy výtvarných umění v Bratislavě, nazvaná Surogáty reality?.

Termín výstavy:
3. 12. 2013 – 30. 1. 2014

→ pozvánka → tisková zpráva