Orgány fakulty

Děkanát

děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
proděkan pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro rozvoj MgA. Marcel Mochal
proděkan pro tvůrčí činnost prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Kolegium děkana

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan
MgA. Jiří Bartoš, vedoucí KDE
MgA. Pavel Frič, vedoucí KVK
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., vedoucí KDTU
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., proděkanka pro tvůrčí činnost, vedoucí KFO
Mgr. et MgA. Jan Krtička, Ph.D., vedoucí KUU
Mgr. Miroslav Matoušek, tajemník
MgA. Marcel Mochal, proděkan pro rozvoj
MgA. Aleš Loziak, předseda Akademického senátu FUD
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
doc. ak. mal. Vladimír Švec, vedoucí KVP
doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium, vedoucí KEO

Zápisy z kolegia děkana

Akademický senát

Komora pedagogů

 • MgA. Aleš Loziak (předseda)
 • MgA. Pavel Frič
 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • Mgr. Martin Kolář, Ph.D
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
 • MgA. Jan Prošek, Ph.D.

Komora studentů

 • BcA. Filip Švácha (místopředseda)
 • BcA. Katrin Bittnerová
 • BcA. Karim Tarakji
 • Kryštof Vitner
 • Robin Seidl

Zápisy ze zasedání AS FUD

Máte dotaz na akademický senát FUD?
Napište nám.

Umělecká rada

Externí členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický, VŠUP v Praze
doc. ak. soch. Anna Daučíková, AVU v Praze
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU v Brně, FaVU VUT v Brně
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
doc. MgA. Milan Houser, FaVU VUT v Brně
doc. ak. mal. Otakar Karlas, VŠUP v Praze
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Filosofická fakulta UK v Praze
doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD., VŠVU v Bratislavě
Jan Mlčoch, dr. h. c., Uměleckoprůyslové muzeum v Praze
Mgr. Michal Novotný, Národní galerie v Praze
doc. MgA. Jan Stolín, FUA TUL v Liberci

Interní členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. ak. mal. Ilja Bílek
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
PhDr. Ludvík Hlaváček
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
MgA. Marcel Mochal
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. • rektor UJEP

Oborová rada

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Marek Urban, PhD.
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.