Orgány fakulty

Děkanát

děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
proděkan pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro rozvoj MgA. Marcel Mochal
proděkan pro tvůrčí činnost prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Akademický senát

Komora pedagogů

 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (předseda)
 • MgA. Pavel Frič
 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • MgA. Aleš Loziak
 • MgA. Jan Prošek, Ph.D.
 • MgA. Jiří Toman, Ph.D

Komora studentů

 • Vitner Kryštof
 • Karim Tarakji
 • Švácha Filip
 • Bittnerová Katrin
 • Vlachová Klára

Zápisy ze zasedání AS FUD

Příští zasedání AS FUD proběhne 20. 11. 2019 od 15:00 v aule č. 536.

Umělecká rada

Externí členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický, VŠUP v Praze
doc. ak. soch. Anna Daučíková, AVU v Praze
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU v Brně, FaVU VUT v Brně
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
doc. MgA. Milan Houser, FaVU VUT v Brně
doc. ak. mal. Otakar Karlas, VŠUP v Praze
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Filosofická fakulta UK v Praze
doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD., VŠVU v Bratislavě
Jan Mlčoch, dr. h. c., Uměleckoprůyslové muzeum v Praze
Mgr. Michal Novotný, Národní galerie v Praze
doc. MgA. Jan Stolín, FUA TUL v Liberci

Interní členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. ak. mal. Pavel Beneš
doc. ak. mal. Ilja Bílek
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
PhDr. Ludvík Hlaváček
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
MgA. Marcel Mochal
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. • rektor UJEP

Oborová rada

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Marek Urban, PhD.
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.

Děkanát

děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
proděkan pro studium doc. Mgr. Michaela Thelenová
proděkan pro vnější vztahy PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro rozvoj MgA. Marcel Mochal
proděkan pro tvůrčí činnost prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Akademický senát

Komora pedagogů

 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (předseda)
 • MgA. Pavel Frič
 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • MgA. Aleš Loziak
 • MgA. Jan Prošek, Ph.D.
 • MgA. Jiří Toman, Ph.D

Komora studentů

 • Vitner Kryštof
 • Karim Tarakji
 • Švácha Filip
 • Bittnerová Katrin
 • Vlachová Klára

Zápisy ze zasedání AS FUD

Příští zasedání AS FUD proběhne 20. 11. 2019 od 15:00 v aule č. 536.

Umělecká rada

Externí členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický, VŠUP v Praze
doc. ak. soch. Anna Daučíková, AVU v Praze
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU v Brně, FaVU VUT v Brně
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
doc. MgA. Milan Houser, FaVU VUT v Brně
doc. ak. mal. Otakar Karlas, VŠUP v Praze
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Filosofická fakulta UK v Praze
doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD., VŠVU v Bratislavě
Jan Mlčoch, dr. h. c., Uměleckoprůyslové muzeum v Praze
Mgr. Michal Novotný, Národní galerie v Praze
doc. MgA. Jan Stolín, FUA TUL v Liberci

Interní členové Umělecké rady FUD UJEP

doc. ak. mal. Pavel Beneš
doc. ak. mal. Ilja Bílek
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
PhDr. Ludvík Hlaváček
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
MgA. Marcel Mochal
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Vladimír Švec
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. • rektor UJEP

Oborová rada

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Marek Urban, PhD.
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.