Inhabitated / Dům umění Ústí nad Labem / online výstava

Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat k prohlédnutí online projektu 

INHABITATED — www.inhabitated.net— procesuální online platformy zabydlené uměleckými díly poskytující návštěvníkovi  možnost nastavení vlastní perspektivy recepce a výběru rozšířeného kontextu. 

Tento projekt vznikl v krátké době v reakci na pandemii COVID-19 a izolaci kultury do virtuálního prostoru.

Původně plánovaná mezinárodní výstava Vize obrazu, která je součástí výzkumného projektu a konference TICASS, byla přesunuta na září letošního roku. 

— a processual virtual platform inhabitated with artworks, providing it’s visitors with opportunity to create their own perspective choosing paths throgh extended context.

This project was created in a short time in response to the COVID-19 pandemic and  isolation of culture into virtual space.

Originally planned international exhibition Vision of Image which is part of a research project and the TICASS conference was postponed to September this year.

Inhabitated
22/04 — 26/05 2020

Participující umělci / Participating aritsts:  
Pavel Mrkus, Daniel Knapp, Zbyšek Semelka, Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík, Andreas Gajdošík, Bjorn Melhus, Aujik, Filip Hauer, Duna, Zdeněk Svejkovský

Kurátorský tým / Curator team: Martina Johnová, Jan Nový, Kateřina Palešníková

Podpořeno / Supported by: Ministerstvem kultury České republiky, Statutárním městem Ústí nad Labem, Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Masarykova 14
www.duul.cz
m/ duul@ujep.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA