Kresba-malba-figura / Večerní kurzy pro veřejnost

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá Večerní kurzy kresby, malby a modelování pro veřejnost kurzy figurálního kreslení a malby a Kurz modelování a prostorové tvorby.

Kurzy se konají v budově Fakulty umění a designu UJEP
Pasteurova 1500/9
(červená budova v kampusu UJEP)
Ústí nad Labem
400 01

LETNÍ SEMESTR 2019/2020
24. 2.— 18. 5. 2020
každé pondělí
16 — 19hod
(svátek bude nahrazen po domluvě s pedagogem)

Cena dvanácti tříhodinových lekcí je 3 200,- Kč.

Kurz vede doc. akad. mal. Svatopluk Klimeš.
Info: 604 617 766 / svatopluk-klimes@seznam.cz

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu vecernikurzy.ujep.cz
či přes formulář http://vecernikurzy.ujep.cz/