Labyrinth

Labyrinth. Katalog k výstavě ateliéru Digitální média Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Pragovka Gallery

Koncept publikace: Radek Jandera, Tereza Nováková
Texty: Barbora Řebíková, Diana Kněžínková, 
Fotografie: Radek Jandera, Nika Pločka, Kamila Frölichová
Grafický design: Hana Vysloužilová

Počet stran: 72
Tisk: Jiří Bartoš SLON, spol. s r. o .
Náklad: 150 ks
Vydání první

Vydala Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem  v roce 2019.
ISBN 978-80-7561-210-6