PLAKÁT A LETÁK

Typo analog proces jede. Plakát na ulici. Vyslov se! Knihtisk, ruční sazba, linoryt a dřevořez.

Cílem kurzu bude poskytnout vhled do základních postupů knihtisku a tisku z výšky. Výstupem z kurzu bude kolekce plakátů vytvořená společně všemi účastníky kurzu. Každý účastník si odnese ručně vytištěný plakát. Prozkoumáme možnosti práce v oblasti promýšlení konceptu tiskoviny a stejně tak v realizaci plakátu. Zaměříme se na hlavně ruční sazbu, práci se štočkem i vzájemný soutisk. Dojde na přípravy tisku, tiskový proces a závěrečnou prezentaci. Pracovat budeme v grafických dílnách fakulty. Prezentace plakátů proběhne formou výlepu na plakátovací ploše ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Praktické lekce budou doplněny pravidelnými skupinovými diskusemi nad rozpracovaným projektem. Kurz doplní přednáška odkazující k tématům historie i současné podoby autorského knihtisku. Účastníci si přinesou vlastní pracovní oblečení a kreslící pomůcky, veškerý ostatní materiál zajistí fakulta.

ATELIÉR / KATEDRA

Katedra všeobecné průpravy

POČET ÚČASTNÍKŮ

8

KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH

čeština, angličtina

PŘIHLÁŠKA