Vladimír Švec

vedoucí Katedry všeobecné průpravy
vedoucí ateliéru Kresba a malba

Kontakt

Konzultační hodiny

PO 9-10 hodin, Úřední hodiny PO 14-15 hodin

Předměty

  • Malba I, II
  • Technologie malby I, II
  • Správní řízení M
  • Prostorová tvorba I, II
  • Kresba I, II , IV
  • Výtvarné techniky I, II, V