MANUÁL PRO UCHAZEČE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

MÁTE NA NÁS NĚJAKÉ DOTAZY? / FAQ

DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ BAKALÁŘSKÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - BUDE SE KONAT ONLINE!

DEADLINE PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM I Výtvarná umění (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design) → do 25. 1. 2021
Přijímací zkoušky:
1. kolo → 12. 2. 2021 (V 1. kole se uskuteční hodnocení domácích prací (portfolií) a motivačních dopisů bez osobní přítomnosti uchazečů.)
2. kolo → 22. 2. 2021 (Ve 2. kole se uskuteční online pohovory.)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM I Design & Výtvarná umění → do 28. 2. 2021
Přijímací zkoušky → 31. 5. 2021

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM I Kurátorská studia→ do 30. 3. 2021
Přijímací zkoušky → 24. 5. 2021

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM I Fine Art - Photography→ do 30. 4. 2021
Přijímací zkoušky → 31. 5. 2021

DOKTORSKÉ STUDIUM I Vizuální komunikace → do 30. 4. 2021
(Přihlášky pro doktorské studium lze podávat pouze v tištěné formě a je třeba je zaslat poštou.)
Přijímací zkoušky → 25. 5. 2021

PROSÍME SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ Z DŮVODŮ MOŽNÝCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!
FUD.UJEP.CZ
Facebook I @Fakulta umění a designu UJEP
Instagram I @fud_ujep
YouTube I FUD UJEP
E-mail I fud@ujep.cz

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

PŘIJÍMAČKY DETAILNĚJI / BAKALÁŘSKÉ STUDIUM & MAGISTERSKÉ STUDIUM

PODROBNÉ INFORMACE—BcA. Design & Výtvarná umění

PODROBNÉ INFORMACE—MgA. Design & Výtvarná umění & Fine Art

PODROBNÉ INFORMACE—MgA. Kurátorská studia

DOPORUČENÍ PŘED PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU
→ Velmi doporučujeme si před přijímacími zkouškami domluvit konzultaci s vedoucím nebo asistentem ateliéru, o který máte zájem.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO DISCIPLÍN
→ domácí práce (portfolio)
→ motivační dopis
→ on-line pohovor

DOMÁCÍ PRÁCE (PORTFOLIO) A MOTIVAČNÍ DOPIS
→ Domácí práce (portfolio) a motivační dopis je nutné zaslat v elektronické podobě nejpozději do 29. 1. 2021 na e-mailovou adresu: prijimacirizeni.fud@ujep.cz.
Portfolio i motivační dopis je nutné zaslat v jedné složce, která bude pojmenována dle příjmení a jména uchazeče a ateliéru, do kterého se hlásí, v tomto tvaru:
Novak_Jan_design_interieru_FUD nebo Novakova_Eva_performance_FUD
Soubor portfolia i motivační dopis budou pojmenovány stejně jako složka.
Portfolio a motivační dopis je nutno zaslat ve formátu pdf o maximální velikosti 20 MB dohromady.  Portfolio může v případě potřeby obsahovat také odkazy na větší externí soubory, jako jsou například videa, fotografie, či grafika.
→ Obor DESIGN: Základem je portfolio obsahující cca 15–20 příkladů dokumentace vlastních projektů, tematicky se týkajících zaměření zvoleného ateliéru (preferovaná je fotodokumentace realizací nebo jejich rendery a skici). Mimo portfolio vlastních projektů je třeba v počtu 15–20 ks předložit fotodokumentaci studijní kresby (či malby) zátiší, architektury, fotodokumentaci prostorových objektů (např. modelování) a fotodokumentaci několika studií figury.
Obor GRAFICKÝ DESIGN: Základem je portfolio obsahující dokumentaci vlastních (školních i mimoškolních) projektů z oblasti grafického designu, ilustrace, typografie, volné grafiky, kresby, malby atd. U realizací (např. kresby, grafické tisky, autorské knihy) je třeba předložit jejich fotodokumentaci. U animací či webových projektů zahrňte do portfolia také webový odkaz. 
→ Obor FOTOGRAFIE A INTERMEDIÁLNÍ TVORBA: Základem je portfolio obsahující 20–30 fotografií libovolných tematických okruhů (pro ateliéry Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie), nebo v  počtu min. 20 prací – fotografie, animace, video, webové a další projekty (pro ateliéry Digitální média, Interaktivní média, Performance a Time-Based Media).

ONLINE POHOVOR
→ Pohovor bude zaměřen na znalosti a orientaci v daném oboru a na zájem o studium v oboru a ateliéru. Pohovor bude probíhat online formou dle zveřejněného časového harmonogramu a pokynů na webových stránkách fakulty https://fud.ujep.cz/. On-line pohovor bude zaznamenáván.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K 1. A 2. KOLU PŘIJÍMAČEK
Přijímací řízení je dvoukolové.  
→ V 1. kole se skuteční hodnocení domácích prací (portfolií) a motivačních dopisů bez osobní přítomnosti uchazečů.
→ Ve 2. kole se uskuteční on-line pohovory. Pokud uchazeč nevyhoví v 1. kole, nepokračuje již do 2. kola a je hodnocen známkou nevyhověl z celých přijímacích zkoušek.
Po 1. kole bude na webových stránkách fakulty https://fud.ujep.cz/ zveřejněn seznam uchazečů, kteří pokračují do 2. kola. Rovněž zde bude zveřejněn časový harmonogram online pohovorů a podrobný návod obsahující odkaz a způsob připojení.
Seznam postupujících uchazečů a harmonogram pohovorů nebude obsahovat jména, ale čísla uchazečů dle systému Stag.

ONLINE VÝSTAVA LETNÍCH KLAUZUR

ONLINE VÝSTAVA ABSOLVENTŮ FUD UJEP

ONLINE PŘEDNÁŠKY FUDSTREAM & ČELEM K UMĚNÍ

PLESY FUD