Michaela Thelenová. Na konci světa

Michaela Thelenová. Na konci světa

Selektivní retrospektivní monografie fotografických cyklů a videosnímků vizuální umělkyně a vedoucí Katedry elektronického obrazu na ústecké Fakultě umění a designu Michealy Thelenové (1969) související se stejnojmennou výstavou v brněnském Domě pánů z Kunštátu na přelomu let 2014–2015.

Autoři textů: Michal Koleček, Zdena Kolečková,
Michaela Thelenová
Vazba: pevná, šitá
Rok vydání: 2014
Vydavatel: FUD UJEP
Náklad: 350ks
ISBN 978-80-7414-752-4

“Autorčin dlouhodobý a soustředěný zájem o tvůrčí
interaktivitu s nejbližším okolím je na jedné straně
modelován syrovou postindustriální atmosférou
severočeského příhraničí a na straně druhé hlubokými
citovými vazbami vycházejícími z vlastního rodinného zázemí.
Trpělivé hledání průsečíků zabydlování se – v takto na první
pohled odlišných, a snad dokonce protikladných prostředích
– je potom referenčním polem, ze kterého vyrůstá specifická
a neopakovatelná atmosféra jejích jednotlivých
realizací.” (Michal Koleček, z textu k výstavě, 2014)