Průvodce výstavním projektem MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE

MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE

„Tvoříme současnost tak, abychom v budoucnosti mohli být hrdí na minulost.“

19932018

► Termín zahájení: 24. 10. 2018

► Termín konání výstav: 25. 10. – 6. 12. 2018

Rozsáhlý výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie se soustřeďuje na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím realizace šesti výstav a dvanácti vybraných uměleckých intervencí ve veřejném prostoru města. Tyto intervence tematizují klíčové historické okamžiky a propojují je s místním prostředím. Na sérii výstav se podílely autorské kolektivy kurátorů a umělců z řad studentů a pedagogů FUD UJEP a umělců zvučných jmen současného umění vyzvaných k účasti.

Výstavy se konají na těchto místech: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem, Galerie Hraničář a veřejný prostor města Ústí nad Labem.

Dominantní státní osmičková výročí, ke kterým se výstavní projekt vztahuje, jsou 1918, 1968 a 1993 (ale i další – 1938, 1948, 1989).

Garanti projektu: Pavel Mrkus, Michal Koleček

Výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie zahrnuje tyto expozice:

Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy / Galerie Emila Filly
Topografie naděje – Crystallized / Dům umění Ústí nad Labem
Topografie pozornosti – Zpřítomnění / Galerie Hraničář
Topografie nápravy – Příběh kostela / Muzeum města Ústí nad Labem
Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě / Muzeum města Ústí nad Labem
Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města / veřejné prostory města

24. 10. 2018
VERNISÁŽ / 19:00 – Muzeum města Ústí nad Labem
V den vernisáže budou jednotlivé výstavní instituce otevřeny od 16 do 20 hodin, aby divákům představily jednotlivé výstavní expozice.
AFTERPARTY / 20:00 – Veřejný sál Hraničář / DJS

www.monumentalnitopografie.cz
www.fud.ujep.cz
www.fud.ujep.cz/tvurci-cinnost/projekty/