Obhajoby klauzurních prací zimního semestru 2019/2020

Obhajoby klauzurních prací v zimním semestru 2019/2020 na FUD UJEP se uskuteční ve dnech 4. 2.–5. 2. 2020.

Harmonogram obhajob:

Obor Grafický design (Katedra vizuální komunikace)
4. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–18,30) Vizuální design
Grafický design I

5. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–18,30)
Vizuální design
Grafický design II

Subkomise pro obor Grafický design

Předseda: MgA. Pavel Frič
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. ak. mal. Pavel Beneš
Zástupce KDTU: Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D, Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
Externisté: Budou upřesněni

 

Obor Design (Katedra designu)
5. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–18,30)            
Produktový design
Design interiéru
Design keramiky

Subkomise pro obor Design
Předseda: MgA. Jiří Bartoš
prof. ak. arch. Jan Fišer
MgA. Jan Čapek
MgA. Antonín Tomášek
Zástupce KDTU: doc. Mgr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Zástupce KVP: doc. ak. mal. Vladimír Švec
Externisté: doc. ak. soch. Pavel Jarkovský

 

Obor Design (Katedra užitého umění)
4. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–17,30)
Oděvní a textilní design

5. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–17,30)
Přírodní materiály
Sklo

Subkomise pro obor Design
Předseda: MgA. Jan Krtička, Ph.D.
doc. MgA. Robert Vlasák
MgA. Jan Löbl
MgA. Marcel Mochal
Zástupce KDTU: Mgr. Adéla Machová, Ph.D., PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Zástupce KVP: MgA. Lada Semecká, MgA. Martin Verner
Externisté: MgA. Petr Stibral (5. 2.)

 

Obor Fotografie a intermediální tvorba (Katedra fotografie)
4. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–17,30)
Fotografie
Photography                        

5. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–17,30)    
Aplikovaná a reklamní fotografie

Subkomise pro obor Fotografie a intermediální tvorba
Předseda: prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
Lukáš Jasanský
Zástupce KDTU: Mgr. Anna Vartecká, Ph.D., PhDr. Marek Urban, Ph.D.
Externisté: Budou upřesněni

 

Obor Fotografie a intermediální tvorba (Katedra elektronického obrazu)
4. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–17,30)
Performance
Digitální média

5. 2. 2020 (9,00–13,30; 14,30–17,30)
Time-Based Media                      
Interaktivní média

Subkomise pro obor Fotografie a intermediální tvorba
Předseda: doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Jiří Kovanda
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
Zástupce KDTU: doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D., Mgr. Eva Mráziková, Ph.D.
Externisté: Budou upřesněni