Katedra všeobecné průpravy

O katedře

Posláním katedry je poskytnout studentům fakulty tvůrčí základy v technikách kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Touto praktickou výukou procházejí studenti designu a užitého umění, ale i studenti fotografických a digitálních médií podle různého klíče v rámci studijních plánů.

Ateliér Kresba a malba je zaměřen na rozvoj kresebných a malířských dovedností a technik. Výuka se zaměřuje převážně na předmětnou a figurální kompozici, její podstatnou součástí je také technologie malby, která seznamuje studenty jak s tradičními, tak současnými technikami.

V ateliéru Grafika se studenti prakticky seznamují s tradičními grafickými technikami, jako je litografie, hlubotisk, sítotisk aj.

Ateliér Prostorová tvorba seznamuje studenty s elementární problematikou trojrozměrných výtvarných disciplín, jako je například objekt, socha, instalace, a s jejich základními postupy, materiály a nástroji, přičemž zdůrazňuje zejména vztah prostoru a formy.

Katedra zároveň spravuje komplexně vybavené dílny pro zpracování dřeva, kovu, sádry, kamene, ale i nejnovější digitální technologie 3D tisku.

Večerní kresba pro veřejnost

Novinky

Kontakt

vedoucí Katedry všeobecné průpravy
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.

tajemník Katedry všeobecné průpravy
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.

asistent Katedry všeobecné průpravy
Mgr. Tomáš Jurkovič

Lenka Kahuda Klokočková

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.

lenka.kahuda@ujep.cz
kancelář: 047
konzultační hodiny: ČT 14-15 hodin
Vyučuje
 • Grafické techniky I
 • Grafika I
Martin Kuriš

doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.

kurism@seznam.cz
T: 47528 5226
kancelář: 425
konzultační hodiny: ÚT 11:30 - 12:30 hod., ST 15-17 hod.
Vyučuje
 • Malba III, IV
 • Kresba I, II, III, IV
 • Scénografická realizace I, II, III, IV
 • Výtvarné techniky III, IV, V, VI
 • Výtvarné techniky V
 • Prostorová tvorba I
Miloš Michálek

prof. Mgr. Miloš Michálek

milos.michalek@ujep.cz
T: 47528 5155
kancelář: 033
Vyučuje
 • Grafické techniky I, II
 • Grafika I, II
 • Speciální grafické techniky I, II
 • Výtvarné techniky VI
Lada Semecká

MgA. Lada Semecká

ladasemecka@yahoo.com
T: 47528 5147
kancelář: 013
Vyučuje
 • Prostorová tvorba I, II, III, IV, V, VI
 • Oborové technologie V
 • Výtvarné techniky III, IV, V, VI
Martin Raudenský

doc. Mgr. Martin Raudenský, Ph.D.

martin_raudensky@yahoo.com
T: 47528 5155
kancelář: 033
konzultační hodiny: PÁ 13–14 hodin
Vyučuje
 • Grafické techniky I, II, III, IV
 • Výtvarné techniky VI
 • Speciální grafické techniky I, II
 • Grafika I, II
Ilja Bílek

doc. ak. mal. Ilja Bílek

ilja.bilek@post.cz
T: 47528 5226
kancelář: 434
konzultační hodiny: ČT 15-17 hodin
Vyučuje
 • Kresba III, IV, V, VI
 • Večerní kresba I, II
Markéta Váradiová

MgA. Markéta Váradiová, ArtD.

marketa.varadiova@seznam.cz
T: 47528 5226
kancelář: 424
konzultační hodiny: ÚT 15-16 hodin
Miroslav Lörincz

MgA. Miroslav Lörincz, DiS

miroslav.lorincz@ujep.cz
T: 47528 5147
kancelář: 013
konzultační hodiny: ČT 13-15 hodin
Roman Šimek

Roman Šimek

simek63@seznam.cz
T: 47528 5165
kancelář: 025

Mgr. Tomáš Jurkovič

tomas.jurkovic@ujep.cz
T: 47528 5141
kancelář: 330
konzultační hodiny: Úřední hodiny PO až ČT 10-12 hodin a 13-15 hodin