Katedra všeobecné průpravy

O katedře

Posláním katedry je poskytnout studentům fakulty tvůrčí základy v technikách kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Touto praktickou výukou procházejí studenti designu a užitého umění, ale i studenti fotografických a digitálních médií podle různého klíče v rámci studijních plánů.

Ateliér Kresba a malba je zaměřen na rozvoj kresebných a malířských dovedností a technik. Výuka se zaměřuje převážně na předmětnou a figurální kompozici, její podstatnou součástí je také technologie malby, která seznamuje studenty jak s tradičními, tak současnými technikami.

V ateliéru Grafika se studenti prakticky seznamují s tradičními grafickými technikami, jako je litografie, hlubotisk, sítotisk aj.

Ateliér Prostorová tvorba seznamuje studenty s elementární problematikou trojrozměrných výtvarných disciplín, jako je například objekt, socha, instalace, a s jejich základními postupy, materiály a nástroji, přičemž zdůrazňuje zejména vztah prostoru a formy.

Katedra zároveň spravuje komplexně vybavené dílny pro zpracování dřeva, kovu, sádry, kamene, ale i nejnovější digitální technologie 3D tisku.

Kontakt

vedoucí Katedry všeobecné průpravy
doc. ak. mal. Vladimír Švec
E: vladimir.svec@ujep.cz

tajemník Katedry všeobecné průpravy
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.
T: +420 475 285 226
E: martin.kuris@ujep.cz

sekretářka Katedry všeobecné průpravy
Zita Šauerová
T: +420 475 285 121
E: zita.sauerova@ujep.cz

Večerní kresba pro veřejnost

Fakulta umění a designu UJEP otevírá v zimním semestru 2016/2017 Kurz kresby a figurální kompozice v programu celoživotního vzdělávání. 

Ateliérová výuka tříhodinových seminářů probíhá vždy v pondělí od 16-19 hod. Kurz začíná 26. 9. 2016 a končí závěrečným hodnocením 19. 12. 2016. 

Praktická výuka kresby je určena pro širokou veřejnost. Uchazeči, kteří se do kurzu hlásí poprvé, budou vedeni podle výukového plánu převážně ke kresbě. Studenti, kteří navazují studium, a hlásí se do druhého semestru, budou mít individuální studijní program zaměřený na kresbu a malbu aktu.

Bližší info na stránce: https://vecernikurzy.ujep.cz

Kurz vede doc. akad. mal. Svatopluk Klimeš, pro případné otázky použijte mailovou adresu: svatopluk-klimes@seznam.cz, nebo tel. 604 617 766

→ přihláška

→ https://vecernikurzy.ujep.cz/ 
→ https://www.facebook.com/pages/Kurz-kresby-malby-a-modelov%C3%A1n%C3%AD/1428481280719479?ref=hl

Personální složení

ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Vladimír Švec vladimir.svec@ujep.cz   vedoucí ateliéru
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš svatopluk.klimes@ujep.cz    
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.
martin.kuris@ujep.cz   odb. asistent
       
ateliér Prostorová tvorba
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
jan.krticka@ujep.cz   vedoucí ateliéru
MgA. Lada Semecká ladasemecka@yahoo.com   odb. asistent
       
ateliér Grafika
prof. Mgr. Miloš Michálek milos.michalek@ujep.cz   vedoucí ateliéru
doc. Mgr. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. martin.raudensky@ujep.cz   odb. asistent
Jaroslav Limr limrjaromir@gmail.com   dílenský učitel
       
Středisko prostorových realizací
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz   vedoucí
       
Kurz večerní kresby
doc. ak. mal. Ilja Bílek ilja.bilek@ujep.cz   vedoucí kurzu
MgA. Markéta Slejšková-Váradiová, ArtD. marketa.varadiova@ujep.cz   vedoucí kurzů CŽV
       
Ostatní
Mgr. Barbora Eisnerová barbora.eisnerova@ujep.cz   výuka angličtiny
Ing. Jitka Černá, Ph.D. jitka.cerna@ujep.cz   marketing, management
JUDr. ThMgr. Milan Zamrazil zamrazil@fvtm.ujep.cz   právo