Ateliér Grafika

Kontakt

vedoucí
prof. Mgr. Miloš Michálek
E: milos.michalek@ujep.cz

odborný asistent
doc. Mgr. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
E: martin.raudensky@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
E: lenka.kahuda@ujep.com

Ateliér

Pracoviště uvádí studenty do problematiky současné grafiky, umění knihy, tisku a papíru. Zprostředkovává poznání výrazových možností a specifik grafických technik tisku z výšky (papírořez, dřevořez, linořez, linoryt), tisku z hloubky (papíroryt, suchá jehla, čárový lept, měkký kryt akvatinta, mezzotinta), litografie a sítotisku.

Výuka ve studijní předmětu Grafické techniky umožňuje posluchačům přímou a praktickou zkušenost s danou technologií v rámci tvořivých zadání. Je vítanou alternativou k většinovým programům založených na širokém spektru výrazových možností elektronických médií. Akcentuje naopak "tradiční" východiska k tvořivosti (řemeslná dovednost soustředěná ke zvládnutí technologií, cit pro materiály, vztah ke kultuře fenoménu knihy, papíru, tradičních tisků apod.). V rámci výuky samozřejmě poskytuje pracoviště výuku aktuálních trendů v daném oboru i v širším spektru vizuální kultury (exkurze na výstavy současného výtvarného umění), včetně poskytnutí prostoru studentům pro tvůrčí experiment.