Ateliér Prostorová tvorba

Kontakt

vedoucí
MgA. Lada Semecká

odborný asistent
MgA. Martin Verner

Pracoviště a dílny

pracoviště číslo dveří činnost
Sádrovna 010 práce se sádrou, výroba forem, odlitků
Modelovna 011, 012 modelování, práce s hlínou a podobné čínnosti
Kovodílna 014, 026 obrábění  (broušení, řezání, stříhání, vrtání, soustružení) i spojování kovů  (např. svařování, letování) a kovářské práce
Zpracování kamene 027 obrábění kamene a skla (řezání, broušení, pískování)
Truhlářská dílna 028 obrábění (broušení, řezání, vrtání, soustružení) a spojování i povrchové úpravy dřeva
Plastické hmoty 031 práce s plasty (řezání, ohýbání, vakuování), povrchové úpravy (stříkání, nátěry)

 

Ateliér

Provoz ateliéru Prostorová tvorba probíhá v několika úrovních. Základní rovinou je zajištění výuky předmětu Prostorová tvorba. Ten seznamuje studenty s problematikou a základními nástroji prostorové tvorby. Formou krátkých cvičení s materiálem a studiem podle modelů učí poznávání vlastností hmoty, prostoru, významu proporcí, tektoniky, tíže a lehkosti, barevnosti a struktury jako nástrojů výtvarného vyjádření. Další rovinou je možnost spolupráce v rámci fakulty při řešení konkrétních úkolů ve speciálních ateliérech. Doplňuje takto činnost speciálních ateliérů, poskytuje možnost pohybu v různých kategoriích, např. socha, instalace, design, s důrazem na vztah prostoru a materiálu. Součástí programu ateliéru je i letní volitelný kurz práce s kamenem v Hořicích.

Činnost v ateliéru zajišťují a za ni odpovídají: vedoucí ateliéru, odborný asistent a dílenský technik. Studenti musí práci konzultovat s odpovědnou osobou, jejíž přítomnost je také nutná pohybují-li se v prostorách dílen a pracovišť.