Středisko prostorových realizací

Středisko prostorových realizací

Středisko prostorových realizací FUD je celofakultní odborné pracoviště pro realizaci trojrozměrných výtvarných projektů.

Jeho hlavním úkolem je pomoci studentům při tvorbě jejich školních prací ze standardních materiálů (jako je dřevo, kov, kámen, plast, sádra apod.) nebo vytvořit model vycházející z počítačových dat (za využití 3D tiskárny,  popřípadě CNC frézy).

Středisko se skládá z několika specializovaných pracovišť. Jsou to: Malá dílna pro práci s kovy (014), kovárna (026), dílna pro práci s kamenem (027), truhlárna (028), sádrovna (010), dílna pro práci s plasty (031), místnost pro CNC frézu (0007), dílna a sklad materiálu (samostatná budova vedle hlavní budovy FUD). 

V jednotlivých prostorách je studentům umožněna realizace jejich projektů za  možnosti asistence odborného pracovníka a odpovídajícího technologického  vybavení. Student musí být před prací seznámen s bezpečnostními předpisy. 

Jednotlivé prostory nabízí studentům širokou paletu možností ke zpracování materiálů. 

V kovodílnách lze strojově i ručně opracovávat různé kovy, svářet, pájet. V truhlárně je k dispozici škála elektrického nářadí na zpracování dřeva a stejně tak i dřevotřískových desek. V dílně určené pro práci s kamenem mohou studenti využít stolní diamantovou pilu, pískovací box, stejně tak i nářadí pro ruční opracování kamene. Sádrovna je určena pro výrobu různých odlitků a forem a to nejen ze sádry, ale například také betonu nebo epoxidu.  Pro ohýbání, řezání a jiné tvarovaní plastických hmot lze využít další specializovanou dílnu. 

Studenti mohou své práci realizovat také pomocí moderních technologií, jako 3D tiskárna nebo CNC fréza. Tyto zařízení využívají k realizaci práce přímo data z počítače.