Oliver Ressler / No Future is cancelled / DUÚL

DUUL ONLINE – NO FUTURE IS CANCELLED IS CANCELLED

Pro naše příznivce jsme připravili v době nouzového stavu online program, který můžete sledovat z bezpečí vašich domovů.

V průběhu následujících dní postupně nasdílíme videa z probíhající výstavy Olivera Resslera “No Future is cancelled” s českými titulky, počínaje snímkem “Everything’s coming together while everything’s falling apart: Ende Gelände”, která zveřejníme prostřednictvím našeho YouTube kanálu.

Sledovat nás můžete také na facebooku a instagramu.

Dále se můžete těšit na reportáž výstavy spolu s její recenzí, záznam komentované prohlídky, nebo rozhovor se členem hnutí Limity jsme my.

VÍCE INFORMACÍ & ONLINE ARCHIV

Oliver Ressler — No Future is cancelled
Kurátor: Michal Koleček

Vernisáž: 12. 2. 2020 od 18.00 hodin
V 16.30 hodin proběhne komentovaná prohlídka s umělcem a kurátorem

Doba trvání výstavy: 13. 2.—1. 4. 2020

Oliver Ressler na své první samostatné výstavě v České republice, kterou připravil pro Dům umění Ústí nad Labem, představuje filmy a fotografie s tematikou hnutí za klimatickou spravedlnost, forem odporu proti ničení zemského klimatu a základů lidské existence. Název výstavy No Future is cancelled odkazuje na to, že je zapotřebí, aby se lidé veřejně a aktivně vyjadřovali, nenechávali rozhodnutí, jež ovlivňují životy nás všech, na národních politicích ani nadnárodních korporacích a v co největší celosvětové míře se angažovali v onom „povstání za klima“, o němž hovoří Jeremy Brecher.

Ústředním dílem prezentovaným na výstavě je Resslerova pětikanálová videoinstalace s názvem Everything’s coming together while everything’s falling apart (2016—současnost), která sleduje hnutí na ochranu klimatu a jeho úsilí odbourat ekonomický systém zcela závislý na fosilních palivech. Jde o soubor snímků reflektujících události klíčové pro klimatologické hnutí, které propojuje nespočet situací, kontextů, názorů a zkušeností. V prvním filmu sledujeme protesty aktivistů v průběhu summitu COP 21 (United Nations Climate Change Conference) v Paříži v roce 2015, na němž se ukázalo, že vlády nejsou schopné dohodnout se na čemkoliv závazném, co by omezilo globální oteplování. Snímek Ende Gelände se zase věnuje obřímu aktu občanské neposlušnosti v místě těžby fosilních paliv v Lužici poblíž Berlína, kde do jednoho z místních povrchových dolů vrhlo 4000 aktivistů. Film o ZAD (zone à défendre / oblast určená k obraně) se zabývá největší evropskou autonomní oblastí, která vznikla v rámci boje proti výstavbě nového letiště u francouzského města Nantes. Tato zóna je zářným příkladem toho, že k odporu a tvorbě alternativních řešení musí docházet současně.

TISKOVÁ ZPRÁVA

DUUL.CZ

FACEBOOK

www.ressler.art
vimeo.com/oliverressler
instagram.com/oliver.ressler

OLIVER RESSLER

 

Oliver Ressler — No Future is cancelled
Curator: Michal Koleček

Exhibition opening:
Wednesday, February 12
at 6 pm.

A guided tour through the exhibition with artist and curator will take place at 4.30 pm.

Exhibition is going to last: February 13—April 1, 2020

In his first solo exhibition in the Czech Republic, Oliver Ressler presents films and photographic works focused on the climate justice movements and forms of resistance to the wrecking of the Earth’s climate – and the basis of human existence. The title “No Future is cancelled” points to the necessity for people to engage politically: refusing to leave decisions that affect everyone’s life either to national politicians or to transnational corporations. In other words to engage on a massive and global scale in what Jeremy Brecher has called “climate insurgency”.

The central piece in the exhibition is Ressler’s 5-channel video installation “Everything’s coming together while everything’s falling apart” (2016-ongoing). It follows the climate justice movement and its struggles to dismantle an economic system heavily dependent on fossil fuels. The work records key events for the movement, connecting many situations, contexts, voices and experiences.

In the first film called COP 21, activists contest the UN Climate Change Conference in Paris in 2015, where governments proved themselves incapable of commitment to any binding agreement that would curtail global warming. The film on the Ende Gelände action shifts the focus to a massive civil disobedience action at the Lusatia lignite coal fields (near Berlin), where 4,000 activists entered an open-cast mine. The film on the ZAD focuses on Europe’s largest autonomous territory, which emerged from the struggle against a new airport at Nantes in France. The ZAD successfully exemplifies the necessity to resist and to create alternatives simultaneously. The film on Code Rood highlights a civil disobedience action in June 2017 at the port of Amsterdam, Europe’s second-largest coal port. The fifth film titled Limity jsme my leads us directly into the blockade of Bílina coal mine in Northern Bohemia in the Czech Republic in 2018. 280 of approximately 400 activists taking part were detained. The camera follows a group of activists awaiting deportation inside a police kettle, against the backdrop of a landscape defaced by lignite strip-mining. While the screen shows images filmed from inside a prisoner transport vehicle, we hear the voice of a semi-fictional character, reflecting on mass civil disobedience.

PRESS RELEASE