OPEN CALL – konference /nový termín pro abstrakty do 10. 4. 2020

Otevřená výzva na zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci
PERSPECTIVES: Educational Aspects of Technologies of Imaging in the Perspective of Visual Literacy”
konanou v rámci projektu TICASS

Konference se bude zabývat technologií zobrazování a vizuální gramotností, ale i vzdělávacími aspekty v oboru umění a kultury, metodami a přístupy ke vzdělávání s využitím uměleckých přístupů. Dále otevírá prostor pro představení různých systémů a koncepcí v oblasti uměleckého vzdělávání na vysokých školách.

výzva / open call na konferenční příspěvky
NOVÝ PANEL PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA A TZV. YOUNG RESEARCHERS s tématem “Human & Technologies”!

Abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a v uvedeném formátu zasílejte do 10. dubna 2020 na e-mail: adela.machova@ticass.eu.

Termín konference: říjen 2020 (bude upřesněno později)
Místo konání: Fakulta umění a designu UJEP (CZ)

Tematické okruhy konference:

Vizuální gramotnost v éře obrazové informace
Metody a přístupy vzdělávání v umění, vzdělávání s uměním, nové trendy
Proměna technologií zobrazování od tradičního pojetí přes nové možnosti
Spolupráce v kreativních oblastech a role umění v inovativním vzdělávání

Formáty přihlašovaných abstraktů:

Abstrakt pro teoretickou prezentaci (max. 300 slov)
Abstrakt pro prezentaci vzdělávacích nástrojů a /nebo dobré praxe (max. 300 slov)
Abstrakt pro prezentaci uměleckého konceptu a/nebo dobré praxe (max. 300 slov)
Abstrakt pro poster-prezentaci (max. 300 slov)

Termín odevzdání abstraktů: 10. 4. 2020
Finální rozhodnutí o přijetí příspěvku: 30. 4. 2020

Jazykem konference je angličtina. O přijetí příspěvku bude rozhodnuto do konce dubna 2020. Každému příspěvku je vyhrazeno 20 minut, následují společné diskuze. Z vybraných konferenčních příspěvků bude sestavena kolektivní monografie (recenzovaný sborník).