Opravné státní závěrečné zkoušky 2019

Opravné státní závěrečné zkoušky z dějin umění na FUD UJEP se uskuteční dne 2. 9. 2019.
POZOR: VŠICHNI STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU ZKOUŠENI V DANÝ DEN, SE MUSÍ DOSTAVIT TÉHOŽ DNE K ZÁPISU NA SEKRETARIÁT KDTU V 9.00 HODIN.

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), není možné zveřejňovat harmonogram se jmény studentů a konkrétním datem a časem jejich zkoušky. Informace mohou studenti získat pouze individuálně od paní sekretářky příslušné katedry (KDTU).