Pohled z okna / Milota Havránková / Leica Gallery Prague

POHLED Z OKNA | VIEW FROM A WINDOW
MILOTA HAVRÁNKOVÁ

VERNISÁŽ 16. ledna 2020 | 19h
TRVÁNÍ VÝSTAVY 17. ledna 2020—15. května 2020
OTEVÍRACÍ HODINY Po-Pá 10—20h, So-Ne 11—18h
KURÁTORKA Anna Vartecká

Leica Gallery Prague | Školská 28 | 110 00 Praha | lgp@lgp.cz | www.lgp.cz

Milota Havránková (*1945) je výjimečná a do určité míry soliterní umělkyně, která se v kontextu slovenské i české fotografie pohybuje již poměrně dlouhou dobu, o to více však překvapuje určitá stále přetrvávající nezařaditelnost a neuchopitelnost její tvorby.

Experimentátorka, která neustále boří tradice a mění rukopis i výrazový slovník své tvorby, vstoupila na uměleckou scénu koncem 60. let minulého století. Začala používat vlastní realitu jako platformu pro svoje další tvůrčí intervence a prostřednictvím inscenované analogové fotografie odhalovala v zdánlivě náhodných kompozicích neviditelnou vztahovou a emoční logiku. Výstava se zaměřuje právě na toto období, tedy na 60. – 70. léta minulého století, kdy se v její tvorbě objevují téměř všechny klíčové strategie i symboly pozdějšího hybridního tvarosloví její tvorby.


VERNISSAGE January 16th, 2020, 7 pm
DURATION January 17th, 2020 – March 15th, 2020
OPENING HOURS Mon – Fri 10 am – 8 pm, Sat – Sun 11 am – 6 pm
CURATOR Anna Vartecká

Leica Gallery Prague | Skolska 28 | 110 00 Prague | Czech Republic | lgp@lgp.cz | www.lgp.cz

Milota Havrankova (*1945) is an exceptional and to a certain extent solitary artist who has been present in the field of Slovak and Czech photography for a relatively long time – that makes the persistent unclassifiability and mysticism of her work all the more surprising.

Milota – the experimenter who constantly breaks down traditions with her work’s ever changing expressive vocabulary – entered the art scene in the late 1960s.

She began using her own reality as a platform for her creative interventions, revealing invisible relationships and emotional logic through the seemingly random compositions through staged analog photography. The exhibition focuses on Milota’s work from the period of 1960s to 1970s in which one can see almost all of the key strategies and symbols prevailing throughout her further work.