Letní sklizeň 2021

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Produktový design

Lilia Gutierréz

2. BcA.

Houpačka

laminát, ocelové lano
laminování, broušení
550 × 250 × 150 mm