Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2020/2021

Přihlášky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2020/2021 je možné podávat do 16. 1. 2020. Otevíráme studium ve studijních oborech Design, Grafický design, Fotografie a intermediální tvorba, celkem v patnácti ateliérech.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení 

E-přihláška ke studiu
E-přihláška na FUD UJEP bude otevřena ke dni 1. 10. 2019.