Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na FUD UJEP pro akademický rok 2020/2021

Přihlášky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia na FUD UJEP v akademickém roce 2020/2021 je možné podávat do 28. 2. 2020. Otevíráme studium v celkem v patnácti ateliérech. Pro studijní obor Kurátorská studia platí termín 30. 3. 2020.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v Podmínkách přijímacího řízení pro program Design a program Výtvarná umění a v Podmínkách přijímacího řízení pro obor Kurátorská studia.

E-přihláška ke studiu